CANCO - Mangroven naturens eget skyddsnät

I södra Kenya pågår ett projekt för att rädda och återplantera mangroveskog. Det har betydelse för alla. Lokalbefolkningen får försörjning och skydd, men det är också en viktig nyckel för att bromsa de globala klimatförändringarna.

Människor från organisationen Canco som firar Värlsfiskedagen i november 2016.
Mlongo Rashid Hamisi (kvinnan på bilden), medlem i den kenyanska organisationen CANCO, bestämde sig för att på egen hand utmana gamla könsstrukturer och börja fiska tillsammans med sin man.

Foto:

Sara Fröcklin, Naturskyddsföreningen
Afrika, Kenya Hav och vatten

I mangroveskogarna leker fisken, vilket ger större fiskebestånd ute till havs. Mangroven ger också människor ved och byggmaterial. Mangroveskogarna mildrar också klimatförändringar genom att binda stora mängder kol. Dessutom utgör mangroven ett skydd för lokalbefolkningen mot översvämningar och flodvågor. Kort sagt, mangroveskogen är livsviktig för djur, människor och miljö. Det är därför illavarslande att världens mangroveskog är starkt hotad. I Östafrika är hälften av mangroven redan borta. Men i byar i södra Kenya lever hoppet.

Tack vare den ideella föreningen Canco (Community action for Nature Conservation) ser framtiden ljusare ut än på länge. Tillsammans med byborna har man här börjat återplantera mangrove. Ett arbete som ger konkreta resultat. Byborna kan nu åter fiska och samla musslor och andra skaldjur här. Canco har hög kapacitet vad gäller nationellt påverkansarbete och verkar bland annat för en ansvarsfull fiskepolitik – de drev bland annat på arbetet med den nya fiskelagen som antogs hösten 2016.

Genom lokala förvaltningsgrupper, så kallade Beach Management Units, arbetar Canco också särskilt för kvinnors aktiva deltagande i naturresursförvaltningen av och beslutsprocesser i kustsamhällena.

Canco har ett fältkontor i Mombasa och ett kontor Nairobi där man i större utsträckning har tillgång till nationella beslutsfattare. Naturskyddsföreningen har samarbetat med Canco sedan 2012.

MER INFORMATION

> Artikel: De gör världen grönare (mer om hur Mlongo Rashid Hamisi, medlem i Naturskyddsföreningens kenyanska samarbetsorganisation CANCO utmanade gamla könsnormer inom fisket).

> Artikel: Jag vaktar mangroveplantorna med mitt liv