CFFA - Vikten av att tala med en enad röst

I en global värld är det ofta det småskaliga som drabbas hårdast. Fisken i vattnen utanför Västafrika tas upp i snabbare takt än naturen hinner fylla på. Det drabbar den småskaliga fiskerinäringen och människor med få eller inga andra försörjningsmöjligheter allra hårdast.

Foto på en kvinna som torkar fisk.
Genom sitt samarbete med Västafrikanska fiskenätverket, CAOPA, arbetar CFFA för att stärka kvinnors position i fiskeksektorn.

Foto:

Sara Fröcklin, Naturskyddsföreningen
Afrika Hav och vatten

Vattnen utanför Västafrika var tidigare rika på fisk och gav lokalbefolkningar längs kusten en trygg försörjning. Idag menar FN:s livsmedelsorganisation, FAO, att samtliga västafrikanska fiskvatten är överexploaterade – kustfisket har minskat med hälften bara under de senaste 30 åren. Ett återkommande problem är att många utländska båtar, däribland europeiska, inte rapporterar den fisk de tar upp samt att de fiskar i zoner närmast kusten som är reserverade för lokala småskaliga fiskare. Det drabbar människorna som bor längs kusten hårt.

Den globala organisationen CFFA (Coalition for Fair Fisheries Arrangements) har ett stort fokus på just Västafrika, men arbetet för en hållbar europeisk fiskepolitik som tar hänsyn till det småskaliga fisket i låginkomstländer pågår även till viss del i Östafrika.

Med huvudkontor i Bryssel är målet för CFFA att påverka fiskerelationer mellan EU och länder utanför EU. Genom att skapa utrymme för såväl män, kvinnor som unga att göra sina röster hörda i frågor som rör fiskesamhällena, ökar möjligheterna att framgångsrikt påverka beslutsprocesser bortom lokal och nationell nivå.

CFFA grundades 1992 och samarbetar med Naturskyddsföreningen sedan 2007.