Naturbingo

Kan eleverna hitta en skata, en myra och en prickig sten? Spela naturbingo på skolgården eller på utedagen!

Skriv ut underlaget med färdiga bingobrickor och instruktioner.

Andra naturbingon

  • Naturfalken i skolan – Ta diplom i artkunskap! Låt eleverna öva artkunskap på ett roligt och varierat sätt med Naturskyddsföreningens olika frågesporter och övningar.
  • Naturbingo i äggkartong – Samla naturens fynd i de olika facken i en äggkartong. Ett roligt höstbingo av bloggen Aktivt familjeliv.
  • Vårbingo, fågelbingo och spårbingo – Naturhistoriska riksmuséet har en rad olika bingobrickor för olika årstider.

Nyckelord: naturfalken, djur, natur, arter, artkunskap, växter, barrträd, spindel, snäcka, myra, gräs, groblad, kråka, lövträd, fågel, skolgårdsbingo, bingo, lek, utomhus, ute, utomhuspedagogik, lära in ute, aktivitet, rörelse.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll