Naturbingo

Kan eleverna hitta en skata, en myra och en prickig sten? Spela naturbingo på skolgården eller på utedagen!

Aktiviteten är del av Vilda grannar

Skriv ut underlaget med färdiga bingobrickor och instruktioner.

Andra naturbingon

  • Naturfalken i skolan – Ta diplom i artkunskap! Låt eleverna öva artkunskap på ett roligt och varierat sätt med Naturskyddsföreningens olika frågesporter och övningar.
  • Naturbingo i äggkartong – Samla naturens fynd i de olika facken i en äggkartong. Ett roligt höstbingo av bloggen Aktivt familjeliv.
  • Vårbingo, fågelbingo och spårbingo – Naturhistoriska riksmuséet har en rad olika bingobrickor för olika årstider.

Nyckelord: naturfalken, djur, natur, arter, artkunskap, växter, barrträd, spindel, snäcka, myra, gräs, groblad, kråka, lövträd, fågel, skolgårdsbingo, bingo, lek, utomhus, ute, utomhuspedagogik, lära in ute, aktivitet, rörelse.

Vilda grannar

Hjälp djur och natur – och lär utomhus

Vilda grannar är ett skolmaterial för förskolan, skolan och fritidshemmet om att hjälpa vilda djur.

Till Vilda grannar
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll