Hållbara skolan? (4-9)

Med utgångspunkt i en illustration av en skolmiljö får eleverna klura på hur deras drömskola skulle se ut om de fick bestämma.

Åk: 4-6, 7-9

Ämnen: Bi, Tk, No, So, Sv

Tid: Ca 15-30 min

Övningen syftar till att ge inspiration och skapa kreativitet kring hur skolor och skolmiljöer kan utformas för att vara så miljövänliga, hälsosamma och hållbara som möjligt. Passar som inledning till vidare arbete med en miljöanalys av den egna skolan.

Material

Genomförande

Visa illustrationen Hållbara skolan på tavlan, alternativt dela digitalt eller skriv ut. Låt eleverna, gärna i mindre grupper, diskutera utifrån frågeställningen: 

Vilka olika saker ser ni på bilden som är kul och bra för hälsan, naturen och miljön?
Försök att hitta minst ett exempel som passar till varje rubrik: 

 1. Platser för lärande 
 2. El och värme
 3. Vatten
 4. Biologisk mångfald
 5. Transporter
 6. Avfall och återvinning
 7. Mat
 8. Hälsa
 9. Annat

Klicka ner för exempel till varje rubrik

Låt eleverna lyfta det mest intressanta från sina diskussioner i helklass.

Tips: Klustra! Dela ut post-it lappar och låt eleverna medan de resonerar skriva sakerna de hittar på post it-lappar. Skriv rubrikerna ovan på tavlan. Låt grupperna gå fram och sätta upp sina post-it lappar under respektive rubrik.

Diskutera vidare

 • Vilka fler idéer kan eleverna komma på? Låt dem ge förslag på sådant som de tycker saknas i bilden.
 • Vad skulle eleverna helst vilja förändra på den egna skolan?
 • Bonusfråga: Vilka globala mål kan eleverna koppla till bilden?

Arbeta vidare

Hur hållbar är er skola? Låt eleverna granska den egna skolans miljöarbete och komma med förslag på förbättringar.

Nyckelord: drömskola, hållbar skolmiljö, grön skolgård, skolträdgård, skolbyggnad, framtidens skola, lärandemiljöer., miljösmart skola, hållbar skola, miljökoll på skolan, miljöarbete, hållbar utveckling, agenda 2030, förändring, framtid, klimat, stadsplanering, design, resurser, naturresurser, varor, tjänster, undersök skolan, påverka, elevråd, miljögrupp, skolmiljö, uteklassrum, återvinning, whole school approach, energismart skola, klimatsmart skola, översvämningsskydd, cykelverkstad

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll