Ett hemligt universum

En liten film om det fantastiska livet i jorden (9 min).

I en matsked jord finns det fler levande organismer än människor på planeten. Upptäck jordens myllrande universum av bakterier, leddjur, svampar och andra mikroskopiska varelser. De samarbetar med varandra i ett enormt nätverk där information och tjänster utbyts - som ett jordens internet. Tillsammans utgör de ett ekosystem som utför massor av viktigt arbete för marken, vattnet och luften.

En film av Tina-Marie Qwiberg (år 2020) för Naturskyddsföreningen.

Nyckelord: monokultur, fotosyntes, mikrober, mikroorganismer, kolinlagring, jorderosion, NPK, konstgödsel, levande matjordar, utarmning, daggmask, nedbrytare, mykorriza, konstgödsel, kväve (N), fosfor (P) och kalium (K), mullrik jord, steril jord, mat, framtidens mat, matförsörjning, kretslopp, ekosystem, växthuseffekt, matproduktion, odling, biologisk mångfald, pollinering.

Bli först att gilla!

Relaterade inlägg