Ett hemligt universum – en liten film om jord

I en matsked jord finns det fler levande organismer än människor på planeten. Se en film om det fantastiska livet i jorden (9 min).

Upptäck jordens myllrande universum av bakterier, leddjur, svampar och andra mikroskopiska varelser. De samarbetar med varandra i ett enormt nätverk där information och tjänster utbyts - som ett jordens internet. Tillsammans utgör de ett ekosystem som utför massor av viktigt arbete för marken, vattnet och luften.

En film om jord av Tina-Marie Qwiberg (år 2020) för Naturskyddsföreningen.

Nyckelord: monokultur, fotosyntes, mikrober, mikroorganismer, kolinlagring, jorderosion, NPK, konstgödsel, levande matjordar, utarmning, daggmask, nedbrytare, mykorriza, konstgödsel, kväve (N), fosfor (P) och kalium (K), mullrik jord, steril jord, mat, framtidens mat, matförsörjning, kretslopp, ekosystem, växthuseffekt, matproduktion, odling, biologisk mångfald, pollinering.

Gillas av 1

Relaterat innehåll