Snickra en fladdermusholk

Så här kan ni bygga en bostad åt de fridlysta fladdermössen.

Aktiviteten är del av Vilda grannar
Lämplig tid för genomförande:
  • Vår
  • Sommar
  • Höst
  • Vinter

Använd obehandlat virke så att fladdermössen får grepp på väggarna på insidan. Sätt helst holken 3–4 meter från marken, där inte solen ligger på hela dagarna, inga lampor lyser på nätterna och där det är fri inflygning till hålet.

Om du vill veta om det bor en fladdermus i din holk så kan du spana efter spillning. Fladdermössens bajspluttar består av malda insektsdelar. Du kan peta på det med en pinne, så ser du att det nästan blir som ett pulver. Därför är det enkelt att skilja från skogsmusens bajspluttar som är mjuka och kladdiga när de är färska och stenhårda när de är gamla.

Tänk på att det är väldigt viktigt att tvätta händerna noga om du har rört djurens bajs. Skogssorkens bajs kan till exempel sprida den allvarliga sjukdomen sorkfeber till människor.

Sätt gärna upp en skylt som berättar om fladdermöss och deras bostäder.

Fakta: Det finns 19 arter fladdermöss i Sverige varav 12 är rödlistade och mer eller mindre hotade. Alla fladdermöss är fridlysta. Fladdermöss är de enda däggdjur som kan flyga aktivt. På en enda natt kan en fladdermus sätta i sig över 2000 insekter och de äter mycket mygg! Fladdermöss är nyfikna varelser, men de anfaller inte – så var inte rädd. Inga svenska fladdermöss suger blod.

Varför? Många fladdermöss har svårt att hitta bostäder eftersom gamla ihåliga träd har blivit ovanliga och allt fler byggnader får belysning, vilket fladdermöss undviker.

Vilda grannar

Hjälp djur och natur – och lär utomhus

Vilda grannar är ett skolmaterial för förskolan, skolan och fritidshemmet om att hjälpa vilda djur.

Till Vilda grannar
Gillas av 3

Relaterat innehåll