Inventera djur och växter i närheten av skolan!

Inventera skolgården eller närområdet med "naturglasögon".

Lämplig tid för genomförande:
VÅR - SOMMAR - HÖST

Ta med kikare, lupp/förstoringsglas och ge er ut på skolgården i närmiljön på jakt efter växt- och djurarter. Ta med böcker eller appar om svenska växter och djur. Fota gärna de olika fynden för vidare arbete i klassrummet.

Det är extra intressant att göra en inventering på våren och en precis innan eller efter sommarlovet.

Upprepa gärna inventeringen varje år och jämför resultaten.

Resultaten blir extra intressanta att följa om det dessutom görs insatser på skolgården för att locka dit fler djur. Märks det under kommande års inventeringar? Presentera gärna resultaten för andra klasser på skolan, skolledning och föräldrar.

Tips! Måla av arterna eller skriv ut foton och skapa en artvägg/tavla i klassrummet. Den kan fyllas på allt eftersom eleverna hittar fler arter.

Varför? Det är ett bra sätt att visa på den biologiska mångfald som finns i närheten. Barn brukar vara väldigt duktiga på att hitta djur. Dessutom kan det ge "bevis" på att klassens insatser för naturen på skolgården faktiskt fungerar.

Ta hjälp av Artdatabankens bestämningsnycklar för att artbestämma det ni hittar.

Bi-vänlig närmiljö?

I den här övningen hittar ni underlag för att inventera skolgården eller närmiljön ur ett bis perspektiv:

Fler tips på aktiviteter för att gynna djur och växter finner ni i tipssamlingen Gilla och hjälp naturen

Nyckelord: art, leta arter, artkunskap, djur, växt, växter, skolgård, utomhus, ute, leta, närmiljö, aktivitet, uppdrag.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg