Inventera skolgården eller närområdet med naturglasögon

Vad finns det för djur och växter i närheten av skolan?

Lämplig tid för genomförande:
VÅR - SOMMAR - HÖST

Ta med kikare, lupp/förstoringsglas och böcker om svenska växter och djur och se vilka arter som kan hittas. Gör till exempel en inventering på våren och en precis innan eller efter sommarlovet.

Upprepa helst inventeringen varje år och jämför resultaten. Resultaten blir extra intressanta att följa om det dessutom görs insatser på skolgården för att locka dit fler djur. Märks det under kommande års inventeringar? Presentera gärna resultaten för skolan och föräldrarna.

Varför? Det är ett bra sätt att visa på den biologiska mångfald som finns i närheten. Barn brukar vara väldigt duktiga på att hitta djur. Dessutom kan det ge "bevis" på att klassens insatser för naturen på skolgården faktiskt fungerar.

Ta hjälp av Artdatabankens bestämningsnycklar för att artbestämma det ni hittar.

Bi-vänlig närmiljö?

I den här övningen hittar ni underlag för att inventera skolgården eller närmiljön ur ett bis perspektiv:

Fler tips på aktiviteter för att gynna djur och växter finner ni i tipssamlingen Gilla och hjälp naturen

Mer kul om arter

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg