Hållbar utveckling i grundskolan – ny undersökning 2023

Naturskyddsföreningen gör nu tillsammans med forskare vid Uppsala universitet en ny undersökning om hur arbetet med utbildning för hållbar utveckling ser ut i Sveriges kommuner och friskolekoncerner.

Genom undersökningen vill vi skapa en kunskapsöversikt av i vilken omfattning kommuner och skolkoncerner har strategier och målsättningar och vilka faktorer som påverkar lärande för hållbar utveckling i grundskolorna. Vi ställer även frågor om förvaltningsövergripande samverkan och om arbete för att främja utomhusundervisning och upplevelsebaserat lärande i naturen samt studiebesök och samverkan med det omgivande samhället. Undersökningen genomförs av Exquiro Market Research.

Tidigare undersökningar

Naturskyddsföreningen har två gånger tidigare gjort liknande undersökningar, år 2013 och 2017. Den senaste gjordes i samarbete med SWEDESD (Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling och global hälsa) vid Uppsala universitet.

Skolinspektionens granskning av lärande för hållbar utveckling

I februari 2023 publicerade Skolinspektionen en rapport om sin granskning av 30 högstadieskolors arbete med lärande för hållbar utveckling. Endast tre av de granskade skolorna bedömdes hålla hög kvalitet i samtliga bedömningsområden.

Läs mer:

Naturskyddsföreningens stöd till skolors arbete med hållbar utveckling

Naturskyddsföreningen har under många år arbetat med lärande för hållbar utveckling (LHU). Tillsammans med skolor, kommuner, universitet och experter har vi utvecklat material och metoder för skolors arbete med skolutveckling och undervisning för hållbar utveckling.

Mer läsning om hållbar utveckling i skolan

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll