Steg 7: Hur har vi förändrats?

Följ upp arbetet - utvärdera och analysera. Sätt nya mål och en ny plan utifrån de vunna lärdomarna.

Hur har det gått med målsättningarna i LHU-planen? Vad har vi gjort? Hur har vi utvecklats så här långt och hur vill vi utvecklas vidare?

Utvärdera och analysera det totala arbetet under läsåret. Fånga upp erfarenheter från kollegor utanför LHU-gruppen. Använd resultaten för att redan här lägga grundplaneringen för nästa läsårs arbete.

Sätt mål för det fortsatta arbetet!

Var kan LHU integreras framöver? Till exempel SYV-plan, likabehandlingsplan, verksamhetsplan.

Tips! Välj några godbitar - aktiviteter, insikter eller framgångar - och ta med till steg 8.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll