Steg 6: Genomför och håll levande

Nu har ni kommit en bra bit på vägen, nu handlar det om att genomföra planen och hålla igång arbetet under läsåret.

Att få lärande för hållbar utveckling att bli en naturlig del av skolans arbete går förstås inte över en natt. Testa vad som funkar och inte - etablera vanor. Uppmärksamma aktiviteter, initiativ och arbeten med lärande för hållbar utveckling och skapa utrymme för löpande uppföljningar. Det han handla om:

  • Personalens deltagande i kompetensutveckling.
  • Punkt på arbetsplatsträffar där medarbetarna delar med sig av exempel från klassrummet (TeachMeet eller liknande).
  • Att frigöra utrymme i kalendariet och skapa forum där kollegiet får tid avsatt att diskutera pågående arbete, möjlighet och utmaningar med att integrera hållbarhetsaspekterna i undervisningen.
  • Att uppmärksamma och ge medarbetarna uppmuntran och personlig återkoppling där arbete efter LHU-planen pågår.
  • Skapa möjligheter (frigör tid) för ämnesövergripande samverkan.
  • Uppmuntra olika former av elevdelaktighet.
  • Att dela med andra externt (till exempel sociala medier, öppet hus).
  • Fira smått och stort! (se mer i steg 8)

Tips! Brainstorma tillsammans olika sätt att synliggöra elevernas arbeten. Till exempel en digital eller fysisk utställning.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll