Sagofika

Skapa härliga stunder ute tillsammans i klassen. Det ger eleverna positiva upplevelser utomhus och en känsla av trygghet i naturen. Vad är mysigare än att sitta tillsammans och lyssna på en spännande eller läskig berättelse? 

Tid: Ca 40 min

Läroplanskopplingar: Åk 4–6

Målet med aktiviteten är att träna på berättande och utveckla sitt språk samtidigt som upplevelsen skapar en gemensam fin stund utomhus.

Material

  • Skrivunderlägg och papperslappar
  • Pennor

Genomförande

Leta upp en lämplig plats där eleverna kan sitta ner i ring. Om möjligt, gör upp en eld att samlas kring. Ta gärna med något att bjuda eleverna på, till exempel frukt eller kex. Att äta utomhus är alltid uppskattat. 

Nu ska eleverna få skapa en gemensam berättelse med naturen som inspirationskälla. 

Be eleverna titta runt omkring sig och skriva ner vad de ser med ett ord på små lappar. 1–2 ord per person. Samla lapparna i en hög i ringens mitt. Låt alla elever dra en lapp var. 

Nu börjar sagan! Börja berätta en liten bit av en påhittad saga där ordet på din lapp ska finnas med. Därefter lämnar du över till en av eleverna. Sedan är det nästas tur att fortsätta sagan och väva in det ord de har på sin lapp. Fortsätt hela varvet runt, eller tills sagan tar slut.

Om sagan blir bra, spela gärna in eller skriv ner den så att ni kan läsa den efteråt eller skapa en egen sagobok.

Arbeta vidare! Aktiviteten passar bra som inledning på ett berättelsetema, undervisning i grammatik eller för att stärka gemenskapen i gruppen.

Nyckelord: skolgård, utomhuspedagogik, ute, utomhus, sagor, natur, lek, fantasi, närmiljö, eld, berätta, skapa en berättelse.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll