Fruktsamt samarbete gav skolträdgård i Nora

Föreställ dig en skolträdgård med bärbuskar, ett prunkande potatisland och en egen labyrint av pil. En grön oas med oändliga pedagogiska möjligheter. Välkomna till Gyttorpsskolan utanför Nora!

Våren 2016 påbörjades anläggningen av en spännande pedagogisk trädgård på Gyttorpsskolan, en skola med årskurserna F-6 i Gyttorp utanför Nora. Skolträdgården har gett en ny dimension till skolgården som både blivit mer lekvänlig och inbjudande. Samtidigt skapar den fantastiska möjligheter att arbeta pedagogiskt med frågor om mat, hälsa och natur.

Skolgården har möjliggjorts genom ett samarbete med Naturskyddsföreningen i Nora. Naturskyddsföreningen har stöttat skolan bland annat genom att skriva bidragsansökningar, aktivera föräldrar, ge stöd vid anläggning, skötsel och sommarbevattning och engagera lokala lantbrukare och skogsägare.

Från idéfrö till hel trädgård - så här gick de tillväga 

Vid starten anlitades en konsult diplomerad inom permakultur som började med att observera var och hur barnen rörde sig på skolgården. Utifrån barnens egna skisser och observationerna ritades en helhetdesign upp med stöd av en konstnär.

ritning, skolträdgård, gyttorpsskolan, gyttorp, nora
Ritningen för Gyttorpsskolans skolträdgård.

Odling i pallkragar, en labyrint av pilträd, ätbara rabatter, en kompost, en örtträdgård och en ätbar skogsträdgård ingick i designen. Eleverna involverades i samtliga moment redan från designfasen. Till exempel var labyrinten elevernas idé. Eleverna har sedan skördat och tillagat mat från skolgården. Skolan har också arrangerat en potatisfest med skolträdgårdsskördade potatisar.

Engagerar föräldrarna

Med stöd av Naturskyddsföreningen i Nora har skolan arrangerat arbetsdagar där föräldrar och elever bjudits in för att genomföra praktiska aktiviteter kopplade till skolträdgården. Till exempel snickrade de pallkragar och flätade pilträd. Kajsa Grebäck som är verksam i Naturskyddsföreningen i Nora berättar att dessa dagar gett upphov till spontana samtal föräldrar emellan. Bland föräldrarna talas flera olika språk. Att träffas i skolträdgården och småprata och dona tillsammans med barnen och ett trädgårdsverktyg i handen, har fungerat som ett sätt att överbrygga språkbarriärer.

gyttorpsskolan, gyttorp, nora, samverkan, föräldrar skolträdgård
"Päron" i pil-labyrinten.

Det finns nästan alltid något att göra i skolträdgården. Arbetet sker inte enbart under arbetsdagar med föräldrar och Naturskyddsföreningen, det är även en del i undervisningen och i fritidshemmets verksamhet. Skolträdgården är ett fortlöpande utvecklingsarbete. Nästa steg blir att fortsätta utveckla och fördjupa det pedagogiska arbetet kopplat till utomhusmiljön.

skolträdgård, gyttorpsskolan, gyttorp, nora
Praktiskt arbete i skolträdgården.

Gyttorpsskolans lärdomar och tips om att anlägga en skolträdgård:

  • Det är viktigt att eleverna är delaktiga redan under idéstadiet. T.ex. inför ett eget trädgårdsråd.
  • Det tar tid att anlägga en skolträdgård. Låt det ta tid. Planera långsiktigt.
  • Sätt upp delmål och fira små och stora framgångar!
  • Håll er till grundsyftet och stoppa varandra om projektet ”drar iväg”.
  • Involvera rektorn. Lärare måste ges tid och möjlighet att arbeta pedagogiskt med skolträdgården.
  • Involvera lokala naturskolor och andra relevanta aktörer i arbetet.

Nyckelord: skolträdgård, pedagogisk odling, levande skolgård, utomhuspedagogik, lära in ute, skolutveckling, inspiration lärande för hållbar utveckling, Naturskyddsföreningen i Nora.

Skolträdgården

En oas av skolmaterial om odling och biologisk mångfald.

Skolträdgården
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg