Skapa en sandbädd för vilda bin

De flesta vilda bin bygger helst boplats i sandblandad jord. Hjälp dem att hitta ett hem genom att skapa en sandbädd.

Aktiviteten är del av Vilda grannar
Lämplig tid för genomförande:
  • Vår
  • Sommar

Gör så här: Välj en solig och vindskyddad plats för sandbädden. Underlaget kan gärna vara väldränerat. Finns det redan sandig jord på platsen fungerar den bra att använda. Det går också att köpa sand eller använda sanden i en gammal sandlåda. Köps sand bör det vara sandlådesand (baksand) eller sättsand med upp till 8 mm i partikelstorlek. Sanden kan gärna blandas ut med jord från platsen. Små partiklar i jorden hjälper till att binda sandkornen så att binas gångar inte kollapsar. För vissa arter av bin fungerar det också med ren sand eller grus och det är bra att ha lite variation på jordens sammansättning.

En stor sandbädd är bra, gärna minst två meter lång och 50 centimeter djup. Finns inte den möjligheten går det att skapa mindre sandbäddar i till exempel en slänt eller rymlig blomkruka.

Skötsel: Sandbäddar växer igen efterhand och man kan då rycka upp gräs och annan vegetation med rötterna fläckvis så att det blir en gles växtlighet med öppna sandfläckar.

Tänk på att vilda bin inte flyger långt, så det är bra om sandbädden placeras i anslutning till blommande växter så att bina kan hitta mat i närheten av boplatsen. Plantera gärna några kryddväxter i anslutning till sandbädden, de är torktåliga och älskas av bin.

En sandbädd kan ha sand med olika kornstorlekar, 0-4 mm exempelvis. Där gräver vilda bin och andra insekter bon i gångar. Sanden får gärna ha en brant kant mot söder. Trädgårdssandbiet (se bild nedan) är ett exempel på ett ensamlevande bi som trivs i den här sandhögen.
Trädgårdssandbi.

Exempel på bin som skulle kunna flytta in i sandbädden: smalbin, storblodbin och sandbin som sommarsandbin, sälgsandbin och trädgårdssandbin.

Varför? Idag är det ont om naturliga öppna sandmarker i landskapet. Grävande bin gillar sandiga jordar där honorna kan gräva gångar och hålrum. Där lägger hon sina ägg tillsammans med små matpaket av pollen som larverna kan äta när äggen kläcks.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll