Vad är energi? (4-6)

Den här övningen passar som introduktion till energibegreppet och utgångspunkt för reflektion kring samband mellan livsstil, naturresurser och energianvändning.

Ämnen: SO, NO, Tk

Länk till läroplanskopplingar: åk 4-6

Övningen Vad är energi? utgår från ett bildspel med sex bilder där fakta och samtalsfrågor varvas. Övningen tar upp energins oförstörbarhet, fotosyntes samt fossila och förnybara bränslen. Den ger också kunskaper om människans beroende av naturen och om hur vi påverkar den.

Vad är energi? kan användas som introduktion till arbetsområden kring energi och klimat. Övningen kan även användas som repetition eller fördjupning beroende på elevernas förkunskaper. I sin helhet kräver övningen mer än ett lektionstillfälle, men längd och grad av fördjupning beror helt på hur länge ni väljer att stanna vid varje bild.

Målet med övningen är att öka elevernas kunskaper om hur energi hänger ihop med miljö, klimat och hållbar utveckling. Även att visa på möjligheterna att förändra och påverka utvecklingen.

Material

Faktablad och förslag på experiment och övningar finns länkade under respektive bild nedan.

Genomförande

Introduktion

Släck alla lampor, stäng av datorer och andra apparater. Tänd gärna ett stearinljus. Be eleverna föreställa sig att det plötsligt blir ett långt strömavbrott i skolan. Kanske har det faktiskt skett på er skola? Låt elevernas tankar och erfarenheter vara utgångspunkt för att samtala om vad energi är, hur vi använder energi och energins roll i vår vardag.

 • Vad skulle hända om det blev strömavbrott på skolan under en längre tid? 
 • Vad i skolan skulle sluta fungera?
 • Vad skulle fortsätta fungera? Varför?
 • Hur skulle det vara utan all den energi vi är vana vid?

Bildspel

Visa bildspelet som består av sex bilder med tillhörande faktatexter och diskussionsfrågor om grundläggande energifrågor. Visa antingen alla bilder i ett svep, eller arbeta med en eller ett par bilder per lektion. 

Tips! Bildspelet kan också kombineras med praktiska experiment. Förslagsvis kan ni arbeta med en bild och praktisk övning per lektion. Tips på övningar som passar till bilden finns under respektive bild. 

Bild 1: Allt är energi

vad, är, energi, bildspel

Energi finns överallt! Energi kan varken skapas eller förstöras, vara omvandlas från en form till en annan. Detta kallas för energiprincipen.

Frågor och fakta till Allt är energi

Allt är energi! Segelbåten fångar vindens rörelseenergi, hos cyklisten finns potentiell energi som kan användas för att rulla ner för backen utan ansträngning. Skogen, gräset och äppelträdet omvandlar solens energi till kolhydrater (kemisk energi) genom fotosyntes. De kan i sin tur användas till mat eller värmeenergi.

Ta hjälp av bilden och faktabladet nedan. Samtala med eleverna om:

 • Vad är energi?
 • Var kommer energin ifrån?

Praktisk övning

Koppla gärna arbetet med bilden till experimentet Du strålar energi.

Faktablad

Bild 2: Solenergi

vad, är, energi, bildspel

Solen skiner oavbrutet. Energin från solens strålar påverkar massor av processer på jorden. 

Frågor och fakta till Solenergi

Solenergi! Solens strålar värmer vattnet så att det omvandlas till ånga och bildar moln. När molnen blir mättade börjar de regna eller snöa. Värmen från solen skapar också vindar som i sin tur skapar vågor. Gröna växter kan fånga solstrålar genom fotosyntes.

Ta hjälp av bilden och faktabladen nedan. Samtala med eleverna om:

 • Hur uppstår vindar?
 • Hur bildas vattenfall?
 • Hur bildas moln?
 • Hur kan växter växa?

Praktiska övningar

Koppla gärna arbetet med bilden till övningen Vad brinner, Bygg en solugn eller experimentet Bygg ett minikretslopp.

Faktablad 


Bild 3: Fånga energin

vad, är, energi, bildspel

Ständigt nås jorden av ungefär 10 000 gånger mer energi än vi människor använder – det gäller bara att fånga energin!

Frågor och fakta till Fånga energin

Fånga energin! Vi människor har kommit på många sätt att fånga energi: med vattenkraftverk, vågkraftverk och vindkraftverk omvandlas rörelseenergi till elektricitet. Vi har solceller och solpaneler som kan ge oss elektricitet eller värme från solen. I kärnkraftverk omvandlas uranets kärnenergi till elektricitet. Biobränslen och fossila bränslen innehåller kemisk energi som ger oss fordonsbränslen, värme och elektricitet. 

Ta hjälp av bilden och faktabladen nedan. Samtala med eleverna om:

 • Hur fångar växterna solens energi?
 • Hur kan vi människor fånga solens energi?
 • Vilka energikällor känner ni till?
 • Vad är förnybar energi?
 • Vad är icke förnybar energi?
 • Vem kan fånga energi?
 • Fördjupning: Kol och olja är fortfarande de energikällor som används mest idag. Varför är det så? Finns det alternativ?

Praktiska övningar

Koppla gärna arbetet med bilden till övningen Vattenhjulet - upptäck energin eller experimenten Vindsnurran och Bygg en solugn.

 Faktablad

Bild 4: Varför behövs energi?

vad, är, energi, bildspel

Energi behövs överallt. Elektricitet gör att apparater kan fungera och lampor kan lysa, element avger värmeenergi till luften. Människor och djur behöver energi för att överleva.

Frågor och fakta till Varför behövs energi?

Varför behövs energi? Energi behövs överallt. För att vi ska se något behövs ljus, för att röra oss behöver vi ha energi i kroppen. Vi använder värme till att laga mat och hålla husen varma om vintern, till varmt duschvatten och till disk och tvätt. Vi använder elektricitet till massor av apparater och fordonsbränslen till våra bussar och bilar.

Ta hjälp av bilden och faktabladen nedan. Samtala med eleverna om:

 • Varför behövs energi?
 • Vad händer på bilden?
 • Vad finns det för saker som kräver energi?
 • Skulle det se annorlunda ut på natten? vintern?
 • Varför behöver människor och djur mat?
 • Vad händer när vi äter?
 • Vad händer när vi rör på oss?
 • I Sverige använder vi mer energi än många andra länder. Diskutera rättvisa.

Praktiska övningar

Koppla gärna arbetet med bilden till experimentet Elda knäckebröd.

Faktablad

Bild 5: Miljövänlig energi?

vad, är, energi, bildspel

All energi har en miljöpåverkan som måste vägas mot nyttan av den energi vi använder.

Frågor och fakta till Miljövänlig energi?

Miljövänlig energi? All energi har en miljöpåverkan. Fossil energi och kärnkraft har många miljöproblem, men även förnybar energi kan ha negativ miljöpåverkan om den används på fel sätt.

Ta hjälp av bilden och faktatexten nedan. Samtala med eleverna om:

 • Vad är bra och mindre bra med de icke förnybara energikällorna?
 • Vad är bra och mindre bra med de förnybara energikällorna?

Fördjupning:

 •  Hur känns det att vara i ett växthus? Hur känns det att vara utanför växthuset? Vad är skillnaden?
 • Vad är växthuseffekten?
 • Hur påverkar växthuseffekten jorden?
 • Hur kan vi påverka växthuseffekten?

Praktiska övningar

Koppla gärna arbetet med bilden till experimentet Känn växthuseffekten.

Faktablad

Fördjupning om växthuseffekten

I faktabladet om växthuseffekten går att läsa mer om den naturliga och den förstärkta växthuseffekten. Längst ner i texten finns tillhörande fakta- och diskussionsfrågor.

Bild 6: Energismart

vad, är, energi, bildspel

Vi kan vara energismarta på flera sätt: genom att använda effektivare teknik, slösa mindre energi, och genom andra besparingar.

Frågor och fakta till Energismart

Energismart! Det finns många sätt att vara energismart på. Tänk på att allt är relativt! Det är mer energismart att ta lådcykeln än bilen till affären, men den är kanske lite väl tungcyklad för Vätternrundan? 

Ta hjälp av bilden och faktatexten nedan. Samtala med eleverna om:

 • Vad innebär det att vara energismart? 
 • Vilket är ditt bästa tips för att använda mindre energi hemma? I skolan?

Faktablad

Fördjupning

I övningen Gröna glasögon får eleverna gå på spaningsuppdrag på den egna skolan. Med miljöglasögonen på får de fundera över vad som skolan gör bra och vad som skulle kunna förbättras ur hållbarhetssynpunkt. 

Nyckelord: bildspel, presentation, diskussionsuppgift, energikälla, energi, el, värme, förbränning, växthuseffekt, energieffektivisering.

Gillas av 1

Relaterat innehåll