Insamling palmolja kampanj

Hjälp oss att rädda regnskogen

Hjälp oss i arbetet mot den ohållbara produktionen av palmolja.

I Indonesien och Malaysia skövlas tropisk skog för att ge plats åt oljepalmer. Orangutanger, elefanter, tigrar och inte minst människor drabbas hårt i palmoljans spår. Förlusten av biologisk mångfald i de tropiska skogarna är en akut miljöfråga.

Dessutom är produktionen av palmolja katastrofal för klimatet. Torrläggning av torvmarker frigör tillsammans med anlagda bränder enorma mängder av växthusgaser.

Naturskyddsföreningen arbetar för att öka kunskapen om problemen med storskalig palmoljeproduktion. Vi kräver att företag och producenter ska ta större ansvar och garantera kontroll av råvaror och produkter. Dessutom arbetar vi för att stärka urfolkens och lokalbefolkningens inflytande, för att regnskogarna ska finnas kvar och för en mer hållbar samhällsutveckling.

Det är bråttom och vi behöver din hjälp. Stöd Naturskyddsföreningens arbete för att skydda de tropiska skogarna, djuren och människorna mot den ohållbara produktionen av palmolja.