Insamling palmolja kampanj

Hjälp oss att rädda regnskogen

Världens tropiska skogar brinner! Bränderna i Amazonas, jordens lungor, har nått en omfattning som aldrig tidigare skådats och påverkar områden långt utanför regnskogsområdet.

Amazonas skövlas och bränns för att göra plats för betesmarker och sojaplantager. En klimatkris i sig. Dessutom är Amazonas liksom andra regnskogsområden oerhört viktiga för att världen ska nå klimatmålen. Stora mängder kol binds i dessa skogar.

Amazonas genererar hälften av det regn som faller över skogen. Om avskogningen når 20-25% av Amazonas yta, når skogen sin så kallade tipping point, då klimatet ändras så mycket att regnskogen riskerar bli savann. Det råder en alarmerande hög avskogningstakt just nu och vi närmar oss raskt den kritiska nivån om inget görs.

Det brinner också i Indonesien där skogen bland annat får ge plats åt oljepalmer. Orangutanger, elefanter, tigrar och inte minst människor drabbas hårt i palmoljans spår. Förlusten av biologisk mångfald i de tropiska skogarna är en akut miljöfråga.

Dessutom är produktionen av palmolja katastrofal för klimatet. Torrläggning av torvmarker frigör enorma mängder av växthusgaser tillsammans med anlagda bränder.

Att rädda världens regnskogar kräver långsiktigt arbete med fokus på de orsaker som driver på avskogningen.

  • Vi kräver att företag och producenter ska ta större ansvar för produktionen hela vägen så att konsumtionen i Sverige inte leder till avskogning av regnskog.
  • Naturskyddsföreningen arbetar för att öka kunskapen om problemen med storskalig produktion av palmolja och andra orsaker till den pågående regnskogsskövlingen.
  • Naturskyddsföreningen samarbetar med miljöorganisationer på plats för att möjliggöra att de unika regnskogarna finns kvar.
  • Vi arbetar för att stärka urfolks inflytande genom att deras territorium och rättigheter erkänns, för en mer hållbar samhällsutveckling där regnskogarna och deras invånare skyddas.

Det är bråttom och vi behöver din hjälp. Stöd Naturskyddsföreningens arbete för att skydda de tropiska skogarna! Tack för din gåva!