Köp utsläppsrätter

160 kr/utsläppsrätt (1 ton koldioxid)

I den summa som du betalar för en utsläppsrätt ingår själva utsläppsrätten som motsvarar ett ton koldioxid. Och – för att ytterligare öka nyttan med inköpet - ett bidrag till Naturskyddsföreningens klimatarbete.

Bidraget består av överskottet mellan föreningens inköpspris och det pris föreningen säljer för. Det varierar beroende på vad utsläppsrätten kostar oss i inköp, men är alltid minst 100 kronor per utsläppsrätt. 

Vi säljer utsläppsrätter för att de ska "låsas in" och inte användas. Vi vill på det sättet bidra till att minska de tillåtna utsläppen.

När du genomfört ditt köp får du möjlighet att skriva ut ett värdebevis som du kan ge bort i present.

Hjälp oss skydda naturskog.
160 kr/utsläppsrätt (1 ton koldioxid)