Gör en sandbädd för vilda bin

Många har satt upp bihotell i sina trädgårdar och sett bin flytta in. Det är viktiga insatser, men bi-majoriteten föredrar faktiskt att bygga sina bon i sand. Bristen på öppna ytor i sandiga marker har dock lett till att det råder bostadsbrist även för grävande vildbin. Genom att skapa en sandbädd kan du hjälpa dem på traven.

Grävande bin gillar sandiga jordar, gärna i ett soligt och torrt läge. Här kan honorna gräva gångar och små hålrum där hon sedan lägger sina ägg. Hit släpar hon också pollen så att larverna, efter att äggen kläckts, har tillgång till mat.

Så gör du en sandbädd

Välj ut en solig plats i lä, gärna med ett väldränerat underlag. En bra utgångspunkt när du ska bygga nya bon är att fundera lite kring hur binas naturliga boplatser brukar se ut. Använd gärna sandig jord från platsen. Om du köper sand, tänk då på att det inte ska vara ren sand eller grus. De mindre partiklarna i jordarter som ler, mo och mjäla binder samman sandkornen och gör att binas grävda gångar inte kollapsar. Fråga efter sandlådesand på byggvaruhuset (kallas också baksand) eller sättsand med en partikelstorlek på upp till åtta millimeter.

Om underlaget består av lerjord eller fyllnadsmassor är det bra om sandbädden görs cirka två meter lång och innehåller minst 2–3 kubikmeter sand. I mindre trädgårdar kan du prova att bygga upp mindre vallar – “sandsträngar” ungefär 40–50 centimeter höga. Det kan bli en attraktiv boplats, särskilt om jorden under är sandig.

Sandbädden bör till största del vara öppen och exponeras för solljus. Men plantera gärna några tåliga växter, till exempel kryddväxter som klarar torka och överlever på lite vatten. Håll efter och rensa så att sandbädden inte växer igen.

Att tänka på

En gammal sandlåda som ingen leker i längre kan bli en utmärkt bibostad. Det går förstås också bra att göra en sandbädd i mindre skala – i en sandig och solig slänt eller varför inte i en stor blomkruka. Andra bra boplatser är betesmarker där djuren håller gräset kort och det finns partier med bar jord. Grustag eller slänter med sandjord kan också fungera. Bin gillar inte långa resor, därför är det bra om boplatserna byggs i eller i närheten av trädgården eller en annan blomrik plats.

Sandbin och smalbin gräver gärna i grusgångar och mellan stenplattor. Undvik att lägga stenkross eller singel på sådana platser. Undvik helst också markduk under gångar och stenläggningar – det blir en barriär som det kan vara svårt att tränga igenom.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterat innehåll