Gör om gräsmattan till äng med bivänliga blommor

Visste du att en hårdklippt gräsmatta kan vara lika dålig för bin som asfalt? Skapa en äng av en bit av din gräsmatta så gör du en viktig räddningsinsats för våra livsviktiga pollinatörer.

I Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. En viktig orsak till det är matbrist. Förändringar i jordbrukslandskapet under lång tid har lett till att stora arealer ängsmark har försvunnit. Av de ängsmarker som fanns i Sverige för hundra år sedan finns idag mindre än en procent kvar.

Fler blommande marker är bra för den biologiska mångfalden och betyder mer mat för bin och andra pollinatörer. En blommande äng är som en buffé för humlor och bin. Även blomrika områden som skogsbryn, vägkanter och diken är viktiga matdepåer om de sköts på rätt sätt. Blommande buskar och träd såsom lönn, rönn, sälg, nyponbuskar och vildaplar får gärna stå kvar och hemma i trädgården kan du med fördel tillåta gräsmattan att börja blomma.

Så får du en surrande trädgård

  1. Höj gräsklipparen några snäpp och klipp mer sällan.
  2. Välj ut en del av gräsmattan, kanske några kvadratmeter, där du låter blommorna nå full höjd.
  3. Om du vill plantera fröer, gör det i bar jord. Har du en tät gräsmatta – dra med en kratta eller gräv med spade så att du får ytor av bar jord. Ängsfrön sås på våren eller hösten.
  4. Undvik gödsel. Ängsblommor gynnas när marken blir mager.
  5. Vänta tills det mesta blommat färdigt, framåt slutet av juli, innan du klipper eller slår av ängen med lie, gräsklippare eller trimmer. Låt gräsklippet ligga kvar i ett par dagar, då hinner fröna lossna och falla till jorden. Räfsa sedan ihop och bär bort.
  6. Och självklart, använd inga kemiska bekämpningsmedel.

Nu har du snart en gräsmatta där blommande örter kommer att trivas. Men glöm heller inte bort själva gräset. Det är mat bland annat för gräsfjärilarnas larver.

Om gräset, trots dina insatser, fortsätter att vara för frodigt behöver jorden magras av. Du kan då klippa gräsmattan några gånger under försommaren. Var noga med att kratta ihop och bär bort allt gräsklipp. Efter några år kan du gå över till sensommarslåtter. Du lär se resultat redan första året när till exempel vitklöver, prästkrage, liten blåklocka, käringtand, rölleka, fibblor och renfana börjar blomma. De lockar massor av pollinatörer – humlor, bin och fjärilar. För de långtungade humlornas skull bör även rödklöver få plats i gräsmattan. Se fler förslag på blomsorter i länklistan nedan.

Anpassa skötseln efter platsen

Du bestämmer själv hur stor del av gräsmattan du upplåter till äng och hur hög du låter den växa. I mer leriga jordar kan du med fördel hålla ängen låg, med tusensköna, vitklöver och brunört, samt på våren gullvivor, vårlök och svalört.

Det är bra om du låter gräsmattan blomma under fruktträden, då har pollinatörerna mat när träden blommat över. Låt gärna något av gräsmattans hörn få bli riktigt vild med nässlor, tistlar, mjölke, starkväxande blåklockor och vilda rosenbuskar. Låt även sly av lövträd, till exempel vide, få komma upp. Alla är viktiga värdväxter för fjärilar, humlor och bin.

Skicka en fröpåse med ängsblommor

Överraska en vän med ett brev på posten! Skicka en fröpåse med bivänliga ängsblommor och stöd samtidigt arbetet för att rädda bina och bevara den biologiska mångfalden.

Ladda ner växtskyltar att placera ut vid din bivänliga äng

Du kan välja mellan 3 olika motiv:

Här hittar du instruktioner för hur du kan göra själva skylten. När du är klar glöm inte att ta kort och ladda upp det på dina sociala medier med #räddabina

Bilden visar en stiliserad illustration med en gul bakgrund. I mitten finns en krukväxt i en enkel kruka. Växten har ett stort blad och en blomma som ser ut att vara gjord av ett dödskalle-motiv. En annan blomma, som ser ut att vara en bild i en bildram, hänger från en av växtens böjda stjälkar. Bildramen har ett hjärta i mitten. Under krukan syns fyra små dödskallar utspridda på marken. Designen är minimalistisk och använder endast svart och gult.

Rädda bina: stoppa gifterna!

”Bivänliga” växter som är farliga för bin, ska det vara så?

Skriv under uppropet!
Gillas av 8

Relaterat innehåll