Vi granskar partiernas miljöpolitik: Socialdemokraterna

Efter valet 2018 förde Socialdemokraterna en i stora delar positiv politik för miljön, men tappade sedan farten. Framåt verkar ambitionerna för klimat och natur vara ännu lägre. Samtidigt som Socialdemokraterna vill satsa på en “grön omställning” i industrin, verkar partiet vara beredda att offra den biologiska mångfalden.

9q-wHq9tunA poster image

I början av den gångna mandatperioden gick Socialdemokraterna ut starkt. Tillsammans med MP tog partiet flera viktiga initiativ för en bättre miljöpolitik. Till exempel i frågor som rör hållbara transporter och förnybar energi.  

Men sen hände något. När Miljöpartiet lämnade regeringen och S blev ensamt kvar har partiet fattat flera dåliga beslut för natur och klimatet. Som att sänka bränsleskatterna, besluta om minskat klimatbistånd och låta ett gruvbolag gå vidare med planerna på en gruva i Gállok. I sin iver att ställa om industrin och jobben det kan medföra, verkar partiet också vara beredda offra den biologiska mångfalden i både skogar och hav.  

Sammantaget visade Socialdemokraterna ändå hyfsat höga ambitioner när det gäller klimat. På prispallen i Naturskyddsföreningens granskning av riksdagspartiernas miljöpolitik mellan 2018–2022 hamnar partiet därför på en delad tredjeplats tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna.  

Socialdemokraternas miljöpolitik. Prispall över miljöpolitiken med partiernas loggor

 

Sagt och gjort: Hur har Socialdemokraterna levt upp till sina svar i partienkäten 2018? 

När alla riksdagspartier fick ta ställning till 18 förslag för klimat och natur inför valet 2018 svarade Socialdemokraterna ja till 12 förslag. När vi följer upp hur partierna faktiskt agerade under mandatperioden får Socialdemokraterna 5 gröna, 8 gula och 5 röda ljus – betyg som avspeglar partiets agerande i dessa frågor. 

Kortfattat handlar de gröna ljusen om att Socialdemokraterna varit en del av att besluta om ökade anslag till skydd av värdefull natur, skydd av fler skogar samt miljöersättningar för lantbrukare som låter djur beta på sina betesmarker.  

Partiet har även bidragit till beslut om utfasning av stöd till fossila investeringar utomlands som ges till företag som gynnar svensk export. Till sist har S-regeringen under våren 2022 lagt fram en proposition för ett förändrat reseavdrag som gynnar mer klimatsmart resande.  

Socialdemokraternas politik för miljön och klimatet

Majoriteten av Socialdemokraternas betyg är dock gula eller röda. Det innebär att partiet antingen agerat svagt och otillräckligt (gult ljus) eller att partiet inte agerat alls eller drivit på för en försämring i frågan (rött ljus).  

Två exempel på Socialdemokraternas röda ljus handlar om förslagen om en översyn av skogspolitiken och förbud mot mineralutvinning genom gruvor och kalkbrott i skyddad natur.  

Vad lovar Socialdemokraterna framåt?  

Bland Naturskyddsföreningens förslag för klimatet och naturen framåt håller Socialdemokraterna inte med om mycket. Partiet säger endast ja till 5 av 22 förslag. De säger nej till nästan alla förslag som rör klimat och biologisk mångfald.  Bland annat är Socialdemokraterna ett av två partier som säger nej till att flytta ut trålgränsen för att skydda fiskebestånden. Socialdemokraterna säger också nej till: 

  • En skattereform som bidrar till klimat- och miljömålen. 
  • Att skydda 30 procent av Sveriges av land- och havsområden.
  • Att låta statens skogar vara föregångare för ett hållbart skogsbruk.  

Däremot säger Socialdemokraterna säger ja till:  

  • En ny havsmiljölag.
  • Satsningar på gröna renoveringar av miljonprogramsområden.

Socialdemokraternas prioriterade förslag för miljön  

Naturskyddsföreningen har skickat ut enkäter till riksdagspartierna sedan valet 1985. I år har partierna även fått ange sina egna tio mest prioriterade förslag inom svensk miljö- och klimatpolitiken för kommande mandatperiod och de tre viktigaste frågorna som de avser att driva inom EU. 

Socialdemokraternas prioriteringar fokuserar på klimat, framför allt omställning av transporter och industrin. Det är positivt att partiet vill satsa på billig och grön el genom en snabb utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Negativt är att Socialdemokraterna helt saknar förslag för att hejda förlusten av biologisk mångfald. Partiet presenterar exempelvis inga förslag på hur skogsbruket ska förändras i hållbar riktning.  

-B3Bju0aqxE poster image

Istället menar Socialdemokraterna att beslut om skogspolitiken, och hur mycket skog det utifrån ett klimatperspektiv är hållbart att avverka, ska beslutas på svensk nivå. I praktiken betyder det att Socialdemokraterna vill öppna för möjligheten att tillåta mer avverkning än förslagen som lyfts på EU-nivå.  

Ett av Socialdemokraternas förslag handlar om att satsa på “fler gruvor för klimatets skull”. Något som riskerar att bidra till en utarmning av naturen och medföra hot mot samiska rättigheter.  Industrins omställning är en viktig fråga, men det räcker inte som fokus för att möta natur- och klimatkrisen. Vi förväntar oss mer av Sveriges största parti. 

Fakta om sammanställningen

natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Gillas av 1

Relaterat innehåll