Sanningen om svenska bankers klimatavtryck

I rapporten "The real carbon footprint of Swedish banks" kartlägger Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide de fem största bankerna i Sveriges klimatavtryck. Hur stor klimatpåverkan har din bank? Och har bankerna tillräckliga planer för att få ner utsläppen?

Fair Finance Guide och Naturskyddsföreningen har kartlagt de finansierade utsläppen från de fem största bankerna i Sverige: Handelsbanken, SEB, Swedbank, Nordea och Danske Bank. Rapporten The real carbon footprint of Swedish banks analyserar också bankernas mål och planer för att minska utsläppen i linje med Parisavtalet.

Mejla din bank!

fairfinanceguide.se kan du enkelt mejla din bank och kräva att de minskar sin klimatpåverkan.

Bankerna använder de pengar som finns på svenskarnas bankkonton till att låna ut pengar till olika företag och projekt. En banks klimatpåverkan orsakas nästan helt och hållet av utsläppen från dessa företag och projekt. Med hjälp av nya mätmetoder och bättre rapportering av dessa så kallade finansierade utsläpp har det blivit möjligt att få en mer heltäckande bild av bankers verkliga klimatpåverkan. 

Ordförklaring

Finansierade utsläpp

tCO2e

Parisavtalet

Netto-nollutsläpp

Utfasningsplaner

De fem bankernas finansierade utsläpp från utlåningen uppgår till 100 miljoner ton per år. Det är dubbelt så mycket som Sveriges utsläpp. Skillnaderna är dock stora mellan bankerna. SEB finansierar störst utsläpp med 34 miljoner ton växthusgasutsläpp och Handelsbanken lägst med 8 miljoner tCO2e. 

Särskilt intressant är hur mycket bankerna påverkar klimatet genom att låna pengar till olje- och gasföretag. Hos SEB är över hälften av deras utsläpp från utlåningen till denna sektor, trots att den bara utgör en mycket liten del av deras totala utlåning. Det visar hur extremt klimatskadlig utlåningen till fossilbolag är. 

Rapporten visar också att bankerna har stora luckor i sina planer för att ställa om sin utlåningingsverksamhet. Alla bankerna har lovat att anpassa sin utlåning till Parisavtalets 1,5-gradersmål genom att senast 2050 nå netto-nollutsläpp (2040 hos Handelsbanken), men: 

  • Ingen av bankerna har mål för att minska sina utsläpp på portföljnivå på både kort, medel och lång sikt. Däremot har alla bankerna börjat anta sektorspecifika mål för några av sektorerna med höga utsläpp. 
  • Endast Danske Bank och Handelsbanken har en policy som utesluter finansiering av företag som expanderar utvinningen av olja och gas. Detta trots att Internationella Energirådet (IEA) slagit fast att all ny utvinning av olja, gas och kol måste upphöra efter 2021 för att begränsa uppvärmningen i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål.   
  • Ingen av bankerna har en policy som kräver att alla fossilbolag har robusta utfasningsplaner på plats för att få ytterligare finansiering.
  • Ingen av bankerna har en heltäckande policy som utesluter finansiering av företag och projekt kopplade till avskogning. Detta trots avskogningens stora utsläpp av växthusgaser och skogarnas viktiga funktion som kolsänka. 

Maila din bank att detta är oacceptabelt och få dem att leva upp till sina åtagande och bli en tydlig del av lösningen på klimatkrisen!

Läs mer:

 

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Gillas av 3

Relaterat innehåll