Vi granskar partiernas miljöpolitik: Moderaterna

Moderaterna säger sig vilja bli “Sveriges nya riktiga miljöparti”. Men hur ser det ut när man granskar partiets faktiska agerande för naturen och klimatet den senaste mandatperioden? Undermåligt. I själva verket har Moderaterna många gånger motverkat en mer ambitiös miljöpolitik i både Sverige och EU.

xd7vHLxEHt4 poster image

När Naturskyddsföreningen rankar riksdagspartiernas agerade under mandatperioden 2018–2022 hamnar Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna långt utanför prispallen. Samtliga tre partier har agerat svagt eller passivt för naturen och klimatet och istället utmärkt sig genom att arbeta aktivt för att försvaga miljöpolitiken på en rad områden.  

Exempelvis har Moderaterna upprepade gånger under mandatperioden motarbetat en mer ambitiös miljöpolitik och lagt förslag i fel riktning. Tillsammans med KD och SD har det velat sänka ambitionerna i klimatpolitiken, i både den nationella klimathandlingsplanen som presenterades 2019 och i EU:s klimatlag. Både 2019 och 2022 har anslagen till skydd av värdefull natur sänkts kraftigt när deras budget gått igenom. De har också återkommande – via motioner, i media, uttalanden i riksdagen och hot om misstroendeförklaringar – drivit på för att miljöfarlig verksamhet ska ges tillstånd.  

Detta gör att Moderaterna hamnar utanför prispallen när Naturskyddsföreningen granskar partiernas agerande inom den senaste mandatperiodens miljöpolitik.

Socialdemokraternas miljöpolitik. Prispall över miljöpolitiken med partiernas loggor

Moderaterna har dock agerat snäppet bättre när det kommer till havsfrågor som att flytta ut trålgränsen. Partiet har även motionerat om ökad information om farliga kemikalier i varor.  

Sagt och gjort: Hur har Moderaterna levt upp till sina svar i partienkäten 2018?  

Inför valet 2018 ställde sig Moderaterna bakom 10 av Naturskyddsföreningens 18 förslag för klimat och natur. Men i bara en fråga har de agerat helt i linje med vad de lovade. I merparten av frågorna har de inte agerat alls. Partiet får därför 1 grönt, 4 gula och 13 röda ljus – betyg som motsvarar partiets agerande i relation till förslagen. 

Sagt och gjort inom miljöpolitiken – graf,Moderaterna

I nio fall har M inte levt upp emot sina svar i enkäten och agerat sämre än utlovat. Bland annat när det kommer till klimatskadliga subventioner, flygets miljökostnad, översyn av skogspolitiken och ekologiskt jordbruk.  

Andra röda ljus handlar i urval om att Moderaterna inte verkat för stärkt skydd av värdefulla skogar, för att införa ett förbud mot mineralutvinning och prospektering i skyddade områden eller för att införa högre miljöskatter på farliga på växtskyddsmedel.  

I två fall har partiet vänt i en positiv riktning – stärkt marint skydd och kring förslaget att införa mål för den svenska konsumtionens klimatpåverkan. Här ges Moderaterna gult ljus i betyg, vilket betyder att partiet agerat i linje med Naturskyddsföreningens förslag, men inte lika kraftfullt eller i samma utsträckning som förslaget.    

Sitt gröna ljus får partiet för sitt agerande kopplat till förslaget gällande information varors kemikalieinnehåll – en av de frågor där riksdagspartierna varit som mest eniga i sitt agerande. Moderaterna har aktivt drivit på för ökad transparens kring varors kemikalieinnehåll och har lämnat in motioner under mandatperioden som bland annat syftar till att minska exponeringen av farliga kemikalier.  

Vad lovar Moderaterna för miljöpolitiken framåt?   

I enkäten inför valet 2022 ställer sig Moderaterna bakom fem av Naturskyddsföreningens 22 förslag. Partiet svarar “nej” till 16 förslag och “vet ej” till ett förslag.  

Moderaterna säger bland annat nej till:   

  • En ny skatt på farliga bekämpningsmedel. 
  • Mer och bättre skydd för hav och land.
  • En ny havsmiljölag.
  • Mål för skärpta miljöambitioner inom offentlig upphandling. 

Och ja till bland annat:   

  • Statliga medel för att rena dricksvatten från miljögifterna PFAS.   
  • Att skärpa EU:s utsläppshandel. 

Moderaternas prioriterade förslag för miljön  

Naturskyddsföreningen har skickat ut enkäter till riksdagspartierna sedan valet 1985. I år har partierna även fått ange sina egna tio mest prioriterade förslag inom svensk miljö- och klimatpolitiken för kommande mandatperiod och de tre viktigaste frågorna som de avser att driva inom EU.   

Moderaterna presenterar flera förslag för en omställning av bilflottan. Bland annat vill partiet bygga ut laddinfrastrukturen för bilar och lastbilar i hela landet och införa en skrotningspremie för gamla bilar med stora utsläpp. Dock saknas förslag för transporteffektivisering och satsningar på kollektiva färdmedel.   

j6Ku29uY8Bs poster image

På energiområdet lyfter Moderaterna fram att det vill bevara kärnkraften och satsa på nästa generations kärnkraft, något som inte en lösning på energifrågan som ger effekt i närtid.   

När det kommer till förslag för att hejda förlusten av biologisk mångfald – en av vår tids största kriser – presenteras väldigt få förslag, med undantag av ett antal positiva åtgärder som rör havet. Moderaterna anser också att dagens skogsbruk är hållbart och att mängden skog som skyddas inte får öka.   

Naturskyddsföreningen tycker det är oroande att riksdagens näst största parti inte tar ett bredare och mer ambitiöst anslag i miljöpolitiken.    

Fakta om sammanställningen

natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Gillas av 1

Relaterat innehåll