Hjälp fåglarna – bygg en fågelholk

Även fåglar kan ha det tufft på bostadsmarknaden. Så hjälp fåglarna, bygg en fågelholk. Här hittar du tips och ritningar. Och när du ändå är igång, varför inte komplettera med ett fågelbad? Hjälp fåglarna och få roliga upplevelser och fågelsång tillbaka!

Ganska många fåglar bygger bo i hål. En del hackar ut sina bon i träd med murken ved, andra flyttar in i ett hål som andra redan gjort. Men bostadsmarknaden är tuff, ofta är det ont om gamla träd och bra bohål. Därför är det bra att hjälpa fåglarna med bostäder genom att snickra och sätta upp holkar. 

Gamla ohyvlade, obehandlade brädor som blivit över passar alldeles utmärkt till fågelholkar. I en ojämn yta är det lättare för fågelungar att få fast klorna och klättra upp till hålet när det är dags för den första flygturen. Ibland kan en fågelholk bli extra lockande när den suttit uppe en vinter och blivit lite väderbiten. Även om det inte blir ägg och ungar i alla holkar kan de göra nytta som övernattningsplats.  

Visste du att...

Naturskyddsföreningen varje år anordnar skoltävlingen SM i fågelholk? Då deltar elever från hela landet genom att bygga fantasifulla och roliga holkar.

En stare matar sina ungar.

Större fåglar kan också bo i fågelholkar 

Det är inte bara småfåglar som behöver bon. Större och lite ovanligare fåglar har ofta svårare att hitta tillräckligt stora hål. Exempel på lite större fåglar som bor i hål är göktyta, stare, tornseglare, storskrake och knipa, samt ugglor som sparvuggla och pärluggla

Hur bygger man en fågelholk?  

En fågelholk kan se ut på många olika sätt, men det finns några grundregler för att fåglar verkligen ska vilja flytta in och trivas i holkarna.  

 1. Välj rätt virke, ohyvlade brädor från gran är utmärkt. Använd inte tryckimpregnerat virke.
 2. Avståndet mellan hålet och botten är viktigt, minst 20 cm.
 3. Välj rätt storlek på hål, kika gärna på våra fågelholksritningar till olika arter.

Några fåglars favoritstorlek på öppning:

 • Svartvit flugsnappare 30 mm (kan ta massor med mygg)
 • Gråsparv, gråsparv och talgoxe 28–35 mm
 • Stare 45–50 mm, gärna flera nära varandra
 • Skogsduva 110 mm
 • Kaja 112 mm

Fler mått hittar du här.

Ritningar med tips och mått för olika arter:

Se film: Bygga fågelholk – tänk på det här

GKvKBL-1drU poster image
En talgoxe flyger ut ur en fågelholk.

Bra att tänka på när du sätter upp din fågelholk 

 • Markägarens tillstånd behövs: Om du vill sätta upp en fågelholk utanför din egen tomt ska du först prata med markägaren. 
 • Väderstrecket spelar ingen roll för holkens placering, men det är bra om holken inte sitter alltför soligt eftersom det kan bli för varmt då. 
 • Låt bli att spika eller skruva fast holkarna i stammen. I stället kan du till exempel spika fast holken på en horisontell träribba som sätts i en lämplig grenklyka. Du kan även hänga upp holken med en lina över en utskjutande gren. En lina som spänns för hårt runt stammen kan dock göra att trädet ”stryps” genom att näringen från rötterna inte kommer fram. Näringen transporteras nämligen i trädets yttersta skikt alldeles innanför barken. Se beskrivningar hur du sätter upp holken utan att skada trädet här.
 • 2–5 meter över marken är lämplig höjd för en fågelholk.  Tänk på att du ska kunna ta ner och göra ren den genom att tömma ut gammalt bomaterial.
 • Fågelholkar ska sitta med minst tio meters avstånd från varandra, eftersom de flesta arter slår vakt om sitt eget revir och inte tillåter grannar för tätt inpå. Undantaget är pilfink, gråsparv, tornseglare och stare som gärna bor tillsammans med sina artfränder.  

Bygg en bolåda för pilgrimsfalk 

Naturskyddsföreningens symbol är siluetten av en pilgrimsfalk. Pilgrimsfalkar häckar vanligtvis på klipphyllor och behöver inte någon holk, det räcker med en låda med skyddande tak. Lådan kan sen sättas upp på taket till någon hög byggnad eller till exempel ett vattentorn. Lägg gärna småstenar eller grus på botten av lådan så trivs pilgrimsfalkarna bra. 

En tornfalk matar sina tre ungar.

Bolådor och plattformar för bon 

Fiskgjusar bygger oftast sitt bo i toppen av en tall. Du kan hjälpa dem på traven genom att skapa en plattform högt upp på en stolpe eller i toppen på ett träd.

Det hörs på namnet att tornfalkar gillar torn. En bolåda för tornfalk kan du sätta upp i ett kyrktorn eller annan liknande plats. Lådan ska vara ungefär 40 x 40 cm och 30 cm hög. Halva framsidan ska vara öppen och den nedre halvan täckas av en bräda. 

Komplettera med fågelbad 

För att gynna fåglar och få många olika arter på besök kan du gärna göra om en del av trädgården eller skolgården till en fågel-oas. Skapa ett fågelbad, sätt upp olika holkar och plantera buskar med bär, till exempel rönnbär, som sidensvansar, domherrar och koltrastar äter av. 

Du kan också låta blommornas torra fröställningar – vinterståndare – stå kvar över vintern. Kardborre, tistlar, fyrkantig johannesört och rölleka är exempel på växter med frön som fåglar tycker om att äta. 

Mata fåglarna under vintern 

Mata fåglarna för att hjälpa dem genom vintern när det både är ont om mat och när kylan gör att de behöver extra energi. Olika sorters frön och fågelmat lockar olika arter. Hackspettar gillar till exempel fett som i späck. Ordna matningen högt eller hängande så att den inte drar till sig råttor, och ha hellre en fröautomat än ett fågelbord för att minska smittspridning mellan fåglarna. 

Fler insatser för fåglarna 

Prata med eller skriv till den som äger ett skogsområde (det kan till exempel vara en privatperson eller ett skogsbolag). Be markägaren att spara gamla lövträd som kan bli värdefulla bo- eller födosöksträd för fåglar. 

Gå med i en lokal skogsgrupp eller i Skogsnätverket. Då kan du samarbeta med andra för att skydda gamla skogar som är värdefulla för fåglar och andra arter.

Om du bor i en region där det finns vitryggig hackspett så kan du gärna hjälpa dem, till exempel genom stödutfodring på vintern.

Ordna en fågeldag i skolan, på jobbet, i kvarteret där du bor eller med din förening. Lär er om fåglar och bygg fågelholkar tillsammans som ni sätter upp. Då finns det stor chans att ni får många fåglar och härlig fågelsång runt omkring er, någonting man garanterat blir gladare av.

Uppmärksamma fåglarna med SM i fågelholk

Glöm inte att kolla när skoltävlingen SM i fågelholk drar igång – delta med din skolklass eller rösta!  

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 3

Relaterat innehåll