Bygg en mulmholk

Poängen med en mulmholk är att efterlikna ett murket håligt träd – en trivsam miljö för till exempel skalbaggar och humlor.

Aktiviteten är del av Vilda grannar
Lämplig tid för genomförande:
  • Vår
  • Sommar
  • Höst
  • Vinter

När lövträd blir så gamla att de börjar murkna inuti bildas håligheter där många djur trivs. Olika slags insekter kan hitta dit och efter ett tag skapas där en blandning av bakterier och svampar tillsammans med rester av fågelbon, bajs, löv och nedbrutet trä. Den härliga mixen kallas för mulm.

Varför? Det finns många arter som gillar att bo i håligheter, flera av dem är dessutom hotade. Det tar lång tid innan lövträd blir så gamla att håligheter och mulm bildas och många träd tas ner innan dess. Genom att bygga mulmholkar kan vi skapa en livsmiljö som liknar den naturliga, men på mycket kortare tid.

För att bygga en mulmholk behövs obehandlat virke med lite ruggig yta och en bit dammduk eller presenning. Det behövs också såg, hammare, spik, borr i olika storlekar och något att borra med. Holken fylls sedan till tre fjärdedelar med löv och spån, kanske också några gamla grenbitar och lite växtkompost.

Bygg gärna flera olika mulmholkar och placera i olika lägen. Ställ dem gärna en bit upp från marken, fäst dem mot en vägg, en bit upp i ett träd eller på en stolpe. Placera helst i ett soligt läge, men det är inget måste. Ju fler och ju större holkar desto bättre, men en mulmholk är så klart bättre än ingen alls!

Exempel på arter som kanske flyttar in:

  • Läderbaggar, guldbaggar och andra skalbaggar
  • Humlor och blomflugor
  • Andra vedlevande insekter
Bilden visar en träkonstruktion som ser ut att vara en insektshotell eller en typ av skydd för vilda bin, fäst vid en trädstam i en skogsmiljö. På framsidan av konstruktionen finns en informationsskylt med text och bilder, troligen med information om insektshotellet och dess syfte eller om de insekter som kan tänkas använda det. Bakgrunden avslöjar att det är en solig dag och att det finns fler träd och en öppen himmel som antyder att platsen är i en park eller ett naturområde.
Vilda grannar

Hjälp djur och natur – och lär utomhus

Vilda grannar är ett skolmaterial för förskolan, skolan och fritidshemmet om att hjälpa vilda djur.

Till Vilda grannar
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll