Byt växter och frön

Ordna en växtbytardag med klassen, skolan eller kvarteret.

Lämplig tid för genomförande:
VÅR - HÖST - VINTER

Låt eleverna fråga hemma eller om de känner någon som kan dela med sig av fröer, skott eller plantor.

Förgro gärna frön tillsammans i klassrummet eller plantera direkt i jorden. Följ utvecklingen och diskutera vad som händer och varför. Ordna en växtbytardag, plantera ut på skolgården eller låt växterna följa med elever hem.

Nya växter på skolgården, innergården, balkongen, i parken eller trädgården glädjer både människor, bin och fjärilar.

bytväxter, lavendel, smultron, stickling

Varför? Insekterna minskar i antal. Brist på mat är en av anledningarna. Fler blommande växter ger insekterna mat genom nektar och pollen. Många insekter pollinerar växter som gör att det bildas frön som blir mat till människor och djur. Tänk på att odla olika växtarter som blommar från tidig vår till sen höst.

Bra växter som humlor och bin gillar är påsklilja, lavendel, ljung och kärleksört. Växter som är mumsiga för både människor och bin är äpple, vinbär, krusbär, hallon, smultron och jordgubbar.

Fler tips på aktiviteter för att gynna djur och växter finner ni i tipssamlingen Gilla och hjälp naturen

Nyckleord: temadag, utomhus, biologisk mångfald, arter, biologi, ämnesövergripande, hjälp naturen, aktivitet, temaarbete, så, odla, odling, frö, växt.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!