Skapa en äng

Skapa platser för vilda växter, blommor, insekter och smådjur!

Lämplig tid för genomförande:
VÅR - SOMMAR - HÖST

Enklaste sättet är att låta gräset växa på en del av en gräsmatta. Undersök vilka gräsmatteytor som finns i närområdet som skulle
kunna göras om till en blommande äng.

Ett kul sätt är att tillsammans med eleverna leta upp en gräsmatteplätt och bygga ett staket genom att sticka pinnar i marken. Följ sedan vad som händer om inte det inhägnade området klipps. Detta kan även göras på en innergård eller i ett hörn av trädgården. Både estetiskt och roligt.

Fråga kommunen om det finns en lämplig plats som klassen kan få göra om till en äng med plats för blommor och bin.
Gör gärna en skylt som förklarar vad som gjorts.

Fakta: Ängen är en gräsmark där man odlade vinterfoder till djuren. På en äng växer många olika arter som blommar under olika tider, vilket gör att många olika insekter finner mat och ställen att leva på. Ängen slås sent på säsongen efter blomningen och växtmaterialet avlägsnas sedan. Det är viktigt att marken inte tillförs näring.

Länkar:

Fler tips på aktiviteter för att gynna djur och växter finner ni i aktivitetskatalogen: Gilla och hjälp naturen

Nyckelord: bi, bin, humla, biologisk mångfald, ekosystem, skolgård, aktivitet, ute, närmiljö, pollinering, pollinatörer, mat, hjälp naturen, tema, utomhuspedagogik.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg