Elda knäckebröd (4-6)

Vi måste äta för att få energi. Men vad är det som händer i kroppen med maten? Målet med experimentet är att skapa förståelse för begreppet förbränning.

Ämnen: Fy, Ke, NO

Tid: Ca 30 min

Länk till läroplanskopplingar: åk 4-6

Material

  • Knäckebröd
  • Tändstickor
  • Ugnsplåt eller eldfast fat att elda över

Genomförande

Låt eleverna smaka på en bit knäckebröd och ställ frågan:

  • Vad händer i kroppen när vi äter knäckebröd?

Fråga eleverna om de tror att det går att elda knäckebröd. Tänd eld på knäckebrödet och låt det brinna en stund. Samtala utifrån frågeställningarna nedan:

  • Vad händer när vi eldar knäckebröd?
  • Hur kom energin dit?
  • Vad händer när vi eldar ved i en vedpanna?
  • Varför blir knäckebrödet svart innan det blir till aska?
  • Vad är det i brödet som innehåller energi?

Låt eleverna reflektera över vad som behövs för att förbränning ska ske. Låt dem fundera över hur förbränning i kroppen när vi äter mat skiljer sig jämfört med förbränning av ämnen som ved och bensin.

Förklaring:

Varför äter vi knäckebröd? Jo, för att få energi! Vi behöver energi för att överleva och när vi äter får vi i oss energi i form av kolhydrater. Kolhydraterna är kemisk energi som gör att vi kan röra oss och hålla uppe kroppstemperaturen. Energin lämnar kroppen i form av värme, som gör att temperaturen i luften runt oss ökar. 

När vi eldar knäckebröd omvandlas den kemiskt bundna energin i knäckebrödet till värme och ljus. Energin i knäckebrödet kommer från något av sädesslagen, som fångat upp solens energi genom fotosyntesen.

Att knäckebrödet blir svart när det brinner beror på att det innehåller kol. Samtidigt som växterna fångar in solens ljus tar de nämligen även upp kol, i form av koldioxid, ur luften.

Titta gärna på knäckebrödets innehållsförteckning för att diskutera vilka ingredienser som innehåller energi.

Nyckelord: kretslopp, kol, energiformer, energiomvandling, aktvitet, utomhus, eld.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll