Energifallet

Arbeta med hållbar utveckling i skolan

Här hittar du som grundskolelärare eller fritidspedagog engagerande övningar om konsumtion, produktion, energi och hållbar utveckling som passar för SO, NO, hemkunskap, teknik, bild, svenska, engelska och mediakunskap. Lycka till!

På gång

Energifallet är mer än bara läromedel. Läs mer om vad som är på gång hos oss.

Högstadieklasser från Malmö till Haparanda har möjlighet att delta i vår särskilda högstadiesatsning med ett färdigt arbetstupplägg och studiebesök.

Naturskyddsföreningen och Malmö stad samarbetar under 2016/17 kring utbildning för en energismart skola.

Tips för att sprida klassens arbete med att vara energismart till så många som möjligt.

Material

Här hittar du Energifallets alla verktyg, både de som hör ihop med övningarna och sådana som kan användas på hela skolan.

Här hittar du faktablad och ordlistor för lärare och elever.

Kluriga ord på svenska och engelska om energi, klimat och hållbar utveckling. Ett material för både lärare och elever.

Om Energifallet

Energifallet är Naturskyddsföreningens kostnadsfria läromedel om hållbar utveckling. Det består av läroplansförankrade övningar och verktyg, såsom faktablad, filmer och elevinstruktioner.