Åk 4-6: Upplev, förstå och samtala om energi

Här hittar du övningar för årskurs 4-6. Vissa har flera delövningar. Till övningarna finns läroplanskopplingar, lärarhandledningar, faktatexter, filmer, bildspel och elevmaterial.

Den här övningen passar bra som en introduktion till energibegrepp och klimatfrågor, hur de är kopplade till varandra och hur vi själva kan påverka!

Vad är cirkulär ekonomi och koldioxid? I den här övningen lär sig eleverna massor av ord om energi, klimat och hållbar utveckling.

Åtta praktiska övningar som gör det enklare att förstå krångliga energibegrepp.

En praktisk teknikövning om konstruktioner med diskussionsfrågor om energi

Hur kan vi fånga solens strålar? En praktisk teknik- och NO-övning där eleverna designar och undersöker en solugn.

I den här övningen får eleverna göra upp eld och undersöka vilka saker som brinner och vad som händer då.

I rinnande vatten finns det energi. Här får eleverna bygga ett enkelt vattenhjul för att fånga vattnets energi.

Här granskar eleverna den egna skolans miljöarbete och kommer med förslag på förbättringar.

Här blir eleverna agenter med uppdraget att avslöja skolans osynliga energitjuvar.

Följ med på en resa till Arktis. I den här övningen får eleverna lära sig mer om ekosystem och hur klimatförändringarna påverkar livet i området. Åk 4-6.

I den här övningen jobbar eleverna med hur de kan skapa uppmärksamhet kring något som de anser behöver förändras.

Jag kan klara mig utan energi! Eller? Genom värderingsövningar får eleverna diskutera och ta ställning till svåra frågor.

Hur hålls hemmet varmt? Vad används elen till? Med spaningskort undersöker eleverna familjens vanor.

Nu är det dags att skapa den klimatbästa och den klimatvärsta middagen!

Att producera saker kräver råvaror och energi. Men vad händer när vi använt sakerna klart, och vem har klassens onödigaste pryl?

I den här övningen diskuterar eleverna konsumtion ur hållbarhetsperspektiv och får sedan reparera en pryl.

Mer för åk 4-6

Skolmaterial för grundskolan från Naturskyddsföreningen. Övningar, faktablad och annat material om vår fantastiska natur - helt gratis!

Använd skogen, stranden eller ängen som klassrum! Här hittar du pedagogiska utomhusaktiviteter för årskurs 1-9.

Tips på hur man kan spara energi i vardagen. Perfekt för klassrummet!

Naturskyddsföreningen i skolan

På vår facebooksida får du tips på hur du som lärare kan arbeta med hållbar utveckling i undervisningen.