Åk 7-9: Övningar om energi och hållbar utveckling

Att arbeta med hållbar utveckling i undervisningen innebär att perspektiv från flera ämnen ska sättas ihop till en komplex helhet. Därför är våra övningar upplagda för att passa både ämnesintegrerad och ämnesspecifik undervisning.

Till övningarna finns läroplanskopplingar, lärarhandledningar, faktatexter, filmer och elevmaterial.

Mer för åk 7-9

Högstadieklasser från Malmö till Haparanda har möjlighet att delta i vår särskilda högstadiesatsning med ett färdigt arbetstupplägg och studiebesök.

Här hittar du faktablad och ordlistor för lärare och elever.

Inspireras och öka kunskapen om möjligheterna och fördelarna med att lägga pedagogiska aktiviteter utomhus.

Lärarhandledning och övningar för årskurs 7-9 om ekosystemtjänster - ett ganska svårt ord för någonting som är både enkelt och viktigt.

Lärarhandledning för åk 4-8 om ekologisk odling. Här får vi möta unga odlare i Brasilien, Etiopien, Kenya och Filippinerna. I handledningen finns tips på övningar och diskussioner.

Naturskyddsföreningen i skolan

På vår facebooksida får du tips på hur du som lärare kan arbeta med hållbar utveckling i undervisningen.