Åk 7-9: Övningar om energi och hållbar utveckling

Att arbeta med hållbar utveckling i undervisningen innebär att perspektiv från flera ämnen ska sättas ihop till en komplex helhet. Därför är våra övningar upplagda för att passa både ämnesintegrerad och ämnesspecifik undervisning.

Till övningarna finns läroplanskopplingar, lärarhandledningar, faktatexter, filmer och elevmaterial.

Utforska energi och hållbar utveckling

Med hjälp av de här tolv övningarna utforskar eleverna olika aspekter av hållbar utveckling.

Vad vet klassen om energi och hållbar utveckling? Visa bildspelet och låt det bli en utgångspunkt för samtal om viktiga hållbarhetsfrågor.

Vad är cirkulär ekonomi och koldioxid? I den här övningen lär sig eleverna massor av ord om energi, klimat och hållbar utveckling.

Det finns mängder av märkningar på varorna i butiken. I den här övningen får eleverna leta miljömärken.

Ta med klassen ut för att undersöka det skräp som finns i vår omgivning.

I den här övningen går eleverna på spaning i hemmet för att kolla hur livsstil och miljöpåverkan hänger ihop.

Vad är en onödig pryl? Varför köps och säljs prylar som vi inte behöver? Detta är frågor som eleverna får undersöka i den här övningen.

Färdiga t-shirtar växer inte på träd. Men hur blir de till? Vi följer tröjans väg från bomullsplanta till avfall och gör livscykelanalyser.

Nu är det dags att skapa den klimatbästa och den klimatvärsta middagen!

Vilka är framtidens energikällor och vad har de för fördelar och nackdelar? Det undersöker eleverna här.

I den här övningen undersöker eleverna hoten mot Arktis och vem som ansvarar för områdets framtid.

I den här övningen får eleverna planera och genomföra en undersökning för att visa på effekten av albedo i Arktis.

Dags att experimentera med solceller och bygga konstruktioner som kan bidra till hållbar utveckling!

Ta ställning

I följande tre övningar får eleverna använda sina kunskaper för att på olika sätt argumentera för olika åsikter i knepiga frågeställningar som inte alltid har givna svar.

Alla måste använda mindre energi! Eller? Genom värderingsövningar får eleverna diskutera och ta ställning till svåra frågor.

Hur går en debatt till? Nu är det dags att bygga om klassrummet till en tevestudio.

Här undersöker eleverna olika energislags för- och motargument och synar energibolags budskap genom att gå in i rollen som reklamfilmsskapare!

Inspirera och förändra

Dessa tre övningar omsätter teori i praktik. Här får eleverna skapa en egen hållbar design, kartlägga skolans egna energi- och resursanvändning, samt prova på att skapa uppmärksamhet kring en fråga som de brinner för.    

Hur kan en möbel vara både bekväm, snygg, resurssmart och miljövänlig? Här får eleverna konstruera egen hållbar design.

Hur miljövänlig är er skola? I den här övningen granskar eleverna skolans miljöarbete och kommer med förslag på förbättringar.

I den här övningen arbetar eleverna med att skapa uppmärksamhet kring någonting de anser behöver förändras.

Mer för åk 7-9

Högstadieklasser från Malmö till Haparanda har möjlighet att delta i vår särskilda högstadiesatsning med ett färdigt arbetstupplägg och studiebesök.

Här hittar du faktablad och ordlistor för lärare och elever.

Skolmaterial för grundskolan från Naturskyddsföreningen. Övningar, faktablad och annat material om vår fantastiska natur - helt gratis!

Naturskyddsföreningen i skolan

På vår facebooksida får du tips på hur du som lärare kan arbeta med hållbar utveckling i undervisningen.