Åk F-3: Upplev, förstå och samtala om energi

Här hittar du nio huvudövningar för årskurs F-3. Vissa huvudövningar har flera delövningar. Till övningarna finns läroplanskopplingar, lärarhandledningar, faktatexter, filmer, bildspel, och elevmaterial.

Den här övningen passar bra som en introduktion till energibegrepp och klimatfrågor, hur de är kopplade till varandra och hur vi själva kan påverka!

Åtta praktiska och roliga experiment för åk F-3 som gör det enklare att förstå krångliga energibegrepp.

Här blir eleverna agenter med uppdraget att avslöja skolans osynliga energitjuvar.

Varma element, varmt vatten, elektriska apparater – skolan är full av saker som använder energi. Var är de och vad gör de för nytta?

Med hjälp av spaningskort undersöker eleverna familjens vanor. Hur länge är till exempel teven igång?

I rinnande vatten finns det energi. Här får eleverna bygga ett enkelt vattenhjul för att fånga vattnets energi.

Att producera saker kräver råvaror och energi. Men vad händer när vi använt sakerna klart, och vem har klassens onödigaste pryl?

Vad händer med saker när de är färdiganvända? Kan vi hantera våra saker smartare?

I den här övningen jobbar eleverna med hur de kan skapa uppmärksamhet kring något i skolan som de anser behöver förbättras.

Mer för åk F-3

Skolmaterial för grundskolan från Naturskyddsföreningen. Övningar, faktablad och annat material om vår fantastiska natur - helt gratis!

Använd skogen, stranden eller ängen som klassrum! Här hittar du pedagogiska utomhusaktiviteter för årskurs 1-9.

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet.

Naturskyddsföreningen i skolan

På vår facebooksida får du tips på hur du som lärare kan arbeta med hållbar utveckling i undervisningen.