Film: Trädlängtan

En liten film om lugnet och magin i en riktig naturskog.

En skog som får vara sig själv är en rofylld plats där livsviktigt arbete utförs. Skogen jobbar i tystnad med att binda in kol, skapa syre och vara en boplats för en mångfald av arter. I skogen sker ett ständigt utbyte mellan skogslevande organismer som hänger ihop med varandra i ett ekosystem.

Den här 7 minuter långa filmen ger en inblick i skogens biologiska mångfald och ekologiska samband och skapar eftertanke kring skogens betydelse för hälsa och välbefinnande. Filmen vänder sig primärt till högstadieelever men den passar lika bra för alla som tycker om att vara i skogen och vill förstå mer om skogen.

Samtala om filmen

  1. Vad kommer du att minnas bäst från filmen?
  2. Vad betyder skogen för dig? På vilka sätt kan skogen hänga ihop med hälsa och välbefinnande?
  3. Vad säger filmen om skillnaden mellan en riktig och en oriktig skog?
  4. En trädodling är ofta mer sårbar för insektsangrepp, stormar, torka och bränder än en naturskog. Vad beror det på?
  5. Vad är ekosystemtjänster och vilka olika ekosystemtjänster tar filmen upp?

Mer om skog

Gillas av 1

Relaterat innehåll