Skolmaterial om skog och mark

Skogsklassrummet

Välkommen till en samling med inspiration för skolarbeten om skog och mark. Här hittar du både aktiviteter att göra i skogen och skolmaterial för att lära mer om skogen och de vilda djur och växter som lever i den.

Film: Trädlängtan

En liten film om lugnet och magin i en riktig naturskog. Med diskussionsfrågor för elever.

Lektioner

Uppgifter som handlar om naturen eller kan göras i naturen - eller både och!

Skarpatorpsskolan, skola, barn, tröskelövning, gillanaturen, upptäckaträd, Upptäckträd

Upptäck träd (4-6)

Lär känna olika träd bättre genom två lekar som utmanar lukt, känsel och snabbtänkthet.

Pojke i rutig skjorta står i en skog och tittar rakt upp i luften.

Mäta höjden på ett träd (1-9)

Hur kan man mäta ett träd utan att klättra upp i eller hugga ner det?

hand, peka, trädstam, skog

Become a guide (1-9)

Låt eleverna träna språk genom att leva sig in i rollerna naturguider och turister.

fjällräv

Introduktion till Sveriges naturtyper (4-6)

Upptäck olika typer av natur med hjälp av kartor och digital teknik.

spår, djurspår, utter, snö, utterspår

Vem har gått här? (1-9)

Tassar, klövar och fötter - här tränar eleverna på att känns igen spår från djur.

barn, skog, svamp, korg, allemansrätten

Vad är allemansrätten? (1-9)

Här utforskar eleverna rättigheter och skyldigheter i naturen med hjälp av filmklipp, diskussioner och frågesport.

Vem har rätt till skogen? (1-9)

Skapa diskussioner kring ägande, allemansrätt, ansvar och existensberättigande.

View to cut down place in pine forest, Norway

Människospår (7-9)

Resonera kring människans olika spår på planeten, till exempel skogsbruk och nedskräpning.

Bilden visar en groda som sticker upp sitt huvud ovanför vattenytan. Grodan ser direkt in i kameran och dess spegelbild syns i det lugna vattnet. Bakgrunden är suddig och har varma bruna och gröna nyanser, vilket antyder att bilden kanske är tagen i en damm eller våtmark med vegetation. Grodans ögon är stora och uppmärksamma, och man kan se detaljer som dess fuktiga hud och de distinkta mönstren som är typiska för grodor.

Naturpoesi (F-9)

I den här övningen få eleverna träna på att skapa olika poetiska texter med inspiration från platsen och ”nuet”.

Aktiviteter för djur och natur

Genom dessa insatser gör eleverna nytta för naturen samtidigt som de lär sig mer om olika arter och deras livsmiljöer.

naturstig, skog, stig

Skapa en naturstig

Vilka djur, växter och kulturmärken finns i ert närområde?

groda,

Bli flora- eller faunaväktare

Hjälp till genom att rapportera vart växter och djur finns.

stubbe, dödved, svamp, levandedödved,

Bygg faunadepåer

Död ved är livsviktig som mat och bostad för många djur, svampar och växter.

hasselmus, hasselmusholk, gillanaturen

Snickra en hasselmusholk

Den fridlysta hasselmusen är en av de sötaste gäster man kan få i en holk.

Skolmaterial om jord och nedbrytare

Dyk ner i det myllrande livet i marken under våra fötter. Där finns ett hemligt universum av bakterier, leddjur, svampar och andra mikroskopiska varelser.

Ett hemligt universum - en liten film om jord

En 9 minuter lång film om det fantastiska livet i jorden.

Lärarhandledning: Ett hemligt universum (7-9)

Så här kan ni arbeta med jord och mikroorganismer med utgångspunkt i filmen "Ett hemligt universum".

Faktablad: Livet i jorden

Jorden är det ekosystem på vår planet där det finns flest olika arter. Läs mer om vad som lever och samverkar i jorden.

potatis, jord, odling, skörd

Quiz: Öva begrepp - jord

Ett digitalt quiz att göra på egen hand för att träna 11 olika ord och begrepp som har med jord att göra!

Mallar och verktyg

Ordlista och bilder att skriva ut eller använda digitalt.

Ordlista: Ekosystemtjänster, biologisk mångfald och naturskydd

Högstubbe? Kalhygge? Nyckelbiotop? Ordlistan förklarar vad orden betyder!

näringskedja, näringskedjor, näring, kedja, ekosystem

Näringskedjor - sjö och land

Två exempel på näringskedjor med arter som lever på land respektive i och vid sjö.

spår, djurspår, affisch, spåraffisch

Spåraffisch

Träna på att känna igen spåren från 20 svenska däggdjur!

Illustration: Allemansrätten

Använd bilden som utgångspunkt för samtal om rättigheter och skyldigheter i naturen!

Faktablad och artiklar

Läs mer om skogens och naturens hot och skydd.

Kor i hage med träd

Faktablad: Vad är agroforestry?

Agroforestry, eller skogsjordbruk, är ett samlingsnamn för jordbruksmetoder där träd ingår.

Faktablad: Vilka hot finns mot naturen?

Jordbruk, skogsbruk, fiske och vattenkraft påverkar naturen på flera olika sätt.

Reservat, Orre, Skogsfågel, Fågel, Fåglar, Skog, Natur

Faktablad: Varför ska man skydda naturen?

Naturen gör nytta för både miljön och oss människor. Här kan läsa mer om hur!

Stolpe med skylten Naturreservat, mot en bakgrund av blå himmel och trädkronor.

Faktablad: Så skyddas naturen

Det finns flera olika typer av naturskydd. Här listas några av de vanligaste.

Artikel: Vanliga frågor om skog och skogsbruk

Naturskyddsföreningen svarar på frågor som: Hur mycket skog finns det i Sverige? Vem äger skogen? Är svenskt skogsbruk hållbart?

Gammal skog.

Artikel: Nyckelbiotoper - vad är det och varför är de viktiga?

I skogen finns unika områden som är extra viktiga för hotade arter, de kallas för nyckelbiotoper.

Artiklar om skog i Sveriges Natur

Här finns samlade artiklar om skogen från Naturskyddsföreningens prisbelönade tidning Sveriges Natur.

Fåglarna i skogen

Det är ont om gamla träd med naturliga håligheter. Hjälp fåglarna hitta hem genom att bygga trivsamma holkar. Här finns tips och ritningar!

Film: Bygga fågelholk - tänk på det här

Slöjdläraren Marcus Vildir visar och berättar hur det går att bygga en trivsam och trygg holk åt fåglar.

Bygga fågelholk - mått och ritningar

Här finns fakta om olika fåglar som gillar att bo i håligheter och ritningar på holkar som de trivs att bo i.

SM i fågelholk; fågelholk; fågelholkar

SM i fågelholk

Grundskole- och gymnasieklasser välkomnas att delta i skoltävlingen där eleverna använder sin kreativitet och sina kunskaper om hur fåglar vill bo.

Mer kul om djur och natur

plocka svamp, svensk skog, naturaktivitet, människor, utomhus, vandra, skogspromenad,

Skolmaterial om allemansrätten

Lär om våra rättigheter och skyldigheter i naturen! Här finns lektioner, filmer, frågesporter och lekar.

näckros, näckrosor, sjö, natur, bakgrund, grodor

Groddjurens värld

Upptäck Sveriges grodor, paddor och salamandrar! Här finns fakta, frågesport, bilder och spännande uppgifter.

3d, ar, klassrum, lodjur

3D-djur i skolan

Upplev hotade svenska arter genom AR-teknik! Här finns lektioner, fakta och instruktioner till hur tekniken fungerar.

Naturfalken, skolmaterial.

Ta diplom i artkunskap

Träna artkunskap med lekfulla aktiviteter inne och ute. Avsluta med att ta diplom med klassen!