Gissa tyget (7-9)

En praktisk och engagerande övning där eleverna får lära sig mer om textila material och reflektera över sina kläders miljöpåverkan. Uppdraget är para ihop rätt tyg med rätt namn och beskrivning.

Ämnen: Sl, Ge

Tid: ca 20 min

Länk till läroplanskopplingar: åk 7-9

Material

Tips! Om ni inte har något av materialen ovan, ta ett annat material ni har i slöjdförrådet. Eller, ta med ett klädesplagg av exempelvis bambu, hampa, viskos eller silke. För att slippa klippa plagget i bitar, låt det bli en bonus-/utslagsfråga på slutet.
Beskrivningar till fler textila material finns i materialguiden (Sveriges Konsumenter).

Genomförande

Övning: Vilka hör ihop?

Dela in eleverna i mindre grupper. Dela ut tygbitar, kort med materialens namn och kort med beskrivningar av materialen - en uppsättning till varje grupp. (Behåll ett facit)

Låt eleverna läsa beskrivningarna och diskutera inom sina grupper och enas om vilket namn, vilken beskrivning och vilken tygbit som hör ihop. Gå sen igenom de rätta svaren tillsammans. Dela ut ett poäng per rätt ihopparning.

Avsluta med några gemensamma diskussionsfrågor:

  • Brukar ni tänka på vilka material era kläder är gjorda av?
  • Vad blev ni mest förvånade över gällande de olika materialen?
  • Vilka av tygerna kommer från förnybara respektive icke förnybara råvaror?
  • Var kommer råvarorna ifrån? I vilka länder tillverkas tyg?
  • Går det att ta reda på något om arbetsvillkoren för de som tillverkar tyg och kläder?
  • Kommer ni att ändra något när ni köper/byter kläder framöver?

Fördjupad diskussion

Engagerade det här eleverna? Då kan ni gå vidare med vårt övriga skolmaterial om textiltillverkning och kläders miljöpåverkan.

Jobba vidare med kläder:

Laga och återbruka!

Ge eleverna i uppdrag att förlänga livet på olika föremål och resonera kring konsumtion ur ett hållbarhetsperspektiv.

Låt eleverna följa tröjans väg från råvara till avfall, återanvändning eller återvinning och göra egna livscykelanalyser på textilier.

Vad är greenwashing? Titta närmare på två exempel där företags miljöpåståenden blivit uppmärksammade och ifrågasatta.

Hållbar textil

Den här övningen har varit en del i studiebesöken på Ikea inom ramen för skolprogrammet Operation: Omställning. Tack till Frida Didner som ursprungligen kom på idén till textilövningen!

Nyckelord: textil, tyg, textilslöjd, textila material, kläder, råvaror, hållbar utveckling, framtid, tillverkning, märkningar, produktion, konsumtion, miljö, naturresurser.

Gillas av 2

Relaterat innehåll