Gissa tyget (7-9)

Här får eleverna i en praktisk övning lära sig mer om textila material och deras miljöpåverkan genom att para ihop rätt tyg med rätt namn och beskrivning.

Ämnen: Sl, Ge

Tid: ca 20 min

Länk till läroplanskopplingar: åk 7-9

Material

Tips! Om ni inte har något av materialen ovan, ta ett annat material ni har i slöjdförrådet. Eller, ta med ett klädesplagg av exempelvis bambu, hampa, viskos eller silke. För att slippa klippa plagget i bitar, låt det bli en bonus-/utslagsfråga på slutet.
Beskrivningar till fler textila material finns i materialguiden (Sveriges Konsumenter).

Genomförande

Övning: Vilka hör ihop?

Dela in eleverna i mindre grupper. Dela ut tygbitar, kort med materialens namn och kort med beskrivningar av materialen - en uppsättning till varje grupp.

Låt eleverna läsa beskrivningarna och diskutera inom sina grupper och enas om vilket namn och vilken beskrivning som hör ihop respektive tygbit.

Ta hjälp av facit för att räkna ut hur många rätt varje grupp fått. Ett poäng för varje rätt svar.

Avsluta med några gemensamma diskussionsfrågor:

  • Vilka av materialen kommer från förnybara respektive icke förnybara råvaror?
  • Var kommer råvarorna ifrån? I vilka länder tillverkas tyg?

Fördjupad diskussion

Fortsätt diskussionerna om hur textilier påverkar klimat och miljö.

Vilka faktakunskaper finns i klassen redan och vad måste ni ta reda på? Låt eleverna diskutera textiliers klimat- och miljöpåverkan utifrån hela livscykeln, från råvaruutvinning, till produktion och transporter, användning och slutligen avfall. Förslag på fakta- och diskussionsfrågor finns längst ner i faktabladen Klädskolan och Våra kläder.

Ni kan också diskutera andra problem kring hur kläder och textilier produceras och konsumeras, till exempel arbetsförhållanden och klädsvinn.

Lästips:

Tips på fördjupning!

Ge eleverna i uppdrag att förlänga livet på olika föremål och resonera kring konsumtion ur ett hållbarhetsperspektiv.

Gör egna livscykelanalyser (LCA)! Låt eleverna följa tröjans väg från råvara till avfall, återanvändning eller återvinning och göra egna livscykelanalyser på textilier.

Låt eleverna fördjupa sig i begreppet greenwashing genom att titta närmare på två exempel där företags miljöpåståenden blivit uppmärksammade och ifrågasatta.

Hållbar textil

Den här övningen har varit en del i studiebesöken på Ikea inom ramen för skolprogrammet Operation: Omställning. Tack till Frida Didner som ursprungligen kom på idén till textilövningen!

Nyckelord: textilslöjd, textila material, kläder, tyg, textiler, råvaror, hållbar utveckling, framtid, tillverkning, märkningar, produktion, konsumtion, miljö, naturresurser.

Gillas av 2

Relaterat innehåll