Fixa grejen! (4-9)

Att kunna laga saker som gått sönder är bra för både miljön och plånboken. Här får eleverna i uppdrag att förlänga livet på olika föremål och resonera kring konsumtion ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ämnen: Hkk, Sl, Ge, Ke.

Länk till läroplanskopplingar: åk 4-9

Målet med övningen är att eleverna ska utveckla förmågan att hantera och lösa praktiska situationer i hemmet och värdera val och handlingar i hemmet och som konsument, samt utifrån perspektivet hållbar utveckling och använda olika tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Eleverna kan ta med sig saker de hittar hemma för att fixa dem i skolan, fixa dem hemma som hemuppgift eller leta upp saker på skolan som behöver fixas till. T.ex. trasiga textilföremål som byxor med trasig gylf eller hål på knäna, regn-/skaljacka med hål, trasiga eller rangliga möbler, trasiga metallföremål eller teknikprylar. 

Bestäm om eleverna ska fixa saker som hemuppgift eller under en lektion. Det avgör vilka slags saker eleverna kan ta sig an i fixaruppdraget.

Lektion 1

Låt eleverna gå in på fixagrejen.nu. Ge dem fem minuter att titta runt på sajten. Vilka tips fastnade de särskilt för? Har de gjort något liknande själva? Har de något eget fixartips att dela med sig av? Fånga upp elevernas tankar gemensamt.

Visa Illustration: Cirkulär ekonomi på tavlan. Låt eleverna parvis diskutera och formulera en förklaring till vad de tror linjär respektive cirkulär ekonomi betyder.

Låt eleverna läsa upp vad de skrivit för varandra i par. Tänkte de på liknande saker eller helt annorlunda? Lyft elevernas tankar i helklass och red ut begreppen linjär och cirkulär ekonomi. 

Låt sedan eleverna sitta i smågrupper och samtala utifrån frågorna:

 • Vilka olika anledningar finns det till att laga trasiga saker i stället för att köpa nytt?
 • Vilka saker är enkla att reparera själv? Hur har ni lärt er att fixa saker? Av vem?
 • Vilka saker kan vara svårare att reparera själv? Hur kan man lösa det? 
 • Har någon exempel på hur saker som inte går att laga kan göras om till något annat (s.k. återbruk/upcycling)? 
 • Hur bra är ni på att laga/fixa saker som är trasiga? Låt t.ex. eleverna bedöma sig själva på en skala 1-5.

Uppdrag! Avsluta med att ge eleverna i uppdrag till nästa lektion att leta upp saker som behöver fixas eller repareras. Eleverna fotograferar/skriver ner de saker de identifierar. Det kan vara hemma, i skolan eller i annan miljö. 

Här är några exempel på vardagliga föremål som kan fixas:

Textil

 • Laga en trasig dragkedja eller sy i en ny knapp eller dragkedja
 • Lappa jeans, funktionsplagg eller andra textilier med hål i
 • Klä om en sliten stolsits (eventuellt också stoppa om)

Trä och metall

 • Fixa till en ranglig stol eller bord
 • Löd ihop ett trasigt metallföremål t.ex. torkställning eller tesil 

Teknik

 • Laga en sprucken skärm på en mobiltelefon
 • Laga en trög fjärrkontroll eller tv-spelskontroll
 • Byt ut och koppla om en trasig sladd/kontakt till en lampa

Lektion 2-3

Eleverna berättar om vilka saker de hittat som behöver fixas. Låt eleverna bestämma sig för en sak att reparera eller fixa till - enskilt, i par eller i grupp.

Berätta för eleverna hur processen ska dokumenteras och redovisas. Fixandet dokumenteras genom foton/filmklipp i stegen Förberedelse, Genomförande och Resultat. Dokumentationen sätts sedan ihop till en enkel instruktionsfilm som skulle kunna användas för att instruera någon annan som vill veta hur det går till att fixa grejen. (Tänk "tutorial")!

Dela ut Elevuppgift: Fixa grejen som eleverna besvarar och lämnar in.

Fixardags!

Dags att sätta igång och fixa grejen! Påminn eleverna att dokumentera processen.

Detta moment genomförs på det sätt som du som lärare bedömt lämpligt - som hemuppgift eller på lektionstid.

Dokumentation och redovisning

Dokumentationen sätts ihop till en instruktionsfilm.

Låt eleverna visa sina filmer för varandra i klassen.

Nyckelord: hållbar utveckling, återbruk, återskapa, laga, aktivitet, klimat, miljö, naturresurser, hantverk, sy, måla, snickra, slipa, film.

Gillas av 1

Relaterat innehåll