Klimatkocken (4-9)

Hur påverkar maten vi äter klimat och miljö? I den här övningen får eleverna komponera den klimatvärsta och den klimatbästa middagen!

Ämnen: Hkk, Ge, SO

Länk till läroplanskopplingar: åk 4-9

Övningen Klimatkocken är uppdelad i två delar. Först får eleverna fundera över matens klimatpåverkan genom att komma på det klimatvärsta sättet att göra en middag. Sedan använder de sina kunskaper för att istället komponera den klimatbästa middagen. Låt gärna eleverna tillaga maten. 

Målet med klimatkocken är att eleverna får ökade kunskaper om matens klimatpåverkan, samt att de får förståelse för hur de som konsumenter kan bidra till en hållbar utveckling genom att göra medvetna val.

Genomförande

Inled med en diskussion i klassen om hur olika matvaror påverkar klimatet och naturen. Sortera och anteckna så att eleverna har tillgång till informationen. 

Vilka faktakunskaper finns i klassen redan och vad måste ni ta reda på? Uppmana eleverna att fundera både kring hur ingredienserna odlats och tillverkats, samt hur de kommit till och från butiken. Ta också upp frågor om matsvinn och annat resursslöseri som kan kopplas till matproduktion. (Lästips! Faktablad: Mat, klimat och miljö)

Dela in eleverna i mindre grupper. Låt varje grupp göra en brainstorm kring hur riktig "klimatdålig" matproduktion och mattransport ser ut. Illustrera med teckningar och bildkollage. Arbeta gärna med mindmapping.

Låt eleverna presentera sin klimatvärsta matproduktion för resten av klassen och motivera sina val med vilken påverkan de har på klimat och miljö. Utifrån presentationerna får nu elevgrupperna komponera den klimatvärsta middagen och motivera sina val.

Med hjälp av sina kunskaper från del ett får nu eleverna i uppgift att skapa den klimatbästa middagen! Låt om möjligt eleverna provlaga och skapa ett recept för en klimatsmart och näringsrik middag för fyra personer. 

Låt eleverna jobba enligt samma princip som ovan och illustrera med teckningar och eventuellt foton på tillagad klimatbästa middag. 

Att samtala om

  • Finns det fler saker än klimatet som vi behöver tänka på, sett ur fler hållbarhetsperspektiv, när vi handlar? (Se globala målen för hållbar utveckling) 
  • Vems ansvar är det att maten vi äter blir mer hållbar?
  • Vad kan privatpersoner, politiker, skolkök, restauranger, arbetsplatser och matbutiker göra för att minska matsvinnet?

Redovisning och dokumentation

  • Dokumentera den klimatvärsta middagen genom teckningar och illustrationer och fotografera den tillagade klimatbästa middagen. Sätt text till bilderna och visa på effekterna på miljö och klimat utifrån hur vi gör matval. Gör ett gemensamt bildspel.
  • Rösta fram klassens tio klimatsmarta favoritrecept! Samla i en bok/dokument. 
  • Presentera boken/bildspelet på föräldramöte och/eller på informationsskärmar och sprid receptboken digitalt.
  • Presentera era klimatsmarta rätter för personalen i skolköket och fråga om de kan laga någon eller några av rätterna!

Fördjupning

Undersök om maten på er skola är klimatsmart i övningen Undersök skolan - miljöanalys.

Låt eleverna fördjupa sig i bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion i övningen Tacofredag utan bin?

Nyckelord: mat, råvaror, hållbar utveckling, framtid, tillverkning, märkningar, produktion, konsumtion, miljö, naturresurser.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 2

Relaterat innehåll