Naturen som klassrum - övningar för lärande ute i naturen

Välkommen till naturen! Här hittar du som grundskolelärare, förskole- eller fritidspedagog viktiga och engagerande övningar för lärande utomhus i matematik, språk, SO, NO, hemkunskap, teknik, bild, trä- och metallslöjd. Lycka till!

Mer om undervisning ute

Naturen som klassrum är mer än lektioner i naturen. Här hittar du också fortbildningar, fler tips och information om vardagsnaturen i skolans närhet.

Vill du lära ut ute och funderar på hur? Här hittar du inspiration, tips, fortbildningar och övningar för naturen som klassrum.

Testa läromedlet, arbeta för mer natur på skolgården eller adoptera en skog eller ett vattenområde. Här finns praktiska tips för vägen ut.

Redo för nya grepp i undervisningen? Här hittar du våra lärarfortbildningar i utomhuspedagogik!

Vill du ha information om vårt arbete i skolan? Anmäl dig här och få vårt skolnyhetsbrev.

Om läromedlet Naturen som klassrum

Naturen som klassrum syftar till att inspirera och öka kunskapen hos pedagoger om möjligheterna och fördelarna med att förlägga lämpliga pedagogiska aktiviteter utomhus och låta dessa ge näring åt inomhusundervisningen. Läs mer nedan om läromedlets syfte och koppling till Lgr 11.