Åk 1-3: Upplev och lär i naturen

Här hittar du övningar för årskurs 1-3 med Naturen som klassrum. Övningarna har läroplanskopplingar och har testats av tusentals lärare.

Allemansrättens rättigheter och skyldigheter genom rollspel och flera sinnen för djupare kunskap.

Elevernas ordförråd ökar, liksom kunskapen om olika arter, samtidigt som ögonen öppnas för detaljer.

Träna associationsförmågan, hitta synonymer, bygg på ordförrådet och tala inför grupp.

Eleverna får träna på att skapa olika poetiska texter med inspiration från platsen och ”nuet”.

Skapa förutsättningar för diskussioner när det gäller allemansrätt, ansvar och existensberättigande.

Ge eleverna den viktiga kunskapen och respekten för kallt vatten och träna för säkerhets skull.

Stimulera förmågan att kommunicera på ett annat språk på ett lustfyllt sätt.

Mät och jämför längd, storlek, tjocklek och vikt med naturens egna föremål.

Här tränar eleverna på att ge och att följa instruktioner och använda matematiska begrepp.

Färdigheter att skapa ett skydd mot vind och regn för att tillgodose behovet av att hålla värmen.

Öka elevernas kunskap om kolning utifrån ett kemiskt, historiskt och teknologiskt perspektiv.

Matlagning ute ger kunskaper i friluftsteknik, allemansrätten, samarbete och gemenskap.

Att tälja ökar slöjdkunskapen och lär eleven att hantera en kniv på ett säkert sätt.

Kunskap om lerans historia, fördelar, nackdelar och utmaningar i samband med bränning.

Lär om livets uppkomst och utveckling genom lek och rörelse för att förkroppsliga evolutionen.

Låt eleverna undersöka närmiljöns vatten och upptäcka livet under ytan.

Utvecklingen i en damm ger kunskap om ekosystem, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Visar eleverna på ett lustfyllt sätt hur tungmetaller och gifter rör sig uppåt genom näringskedjan.

Mer för åk 1-3

Skolmaterial för grundskolan från Naturskyddsföreningen. Övningar, faktablad och annat material om vår fantastiska natur - helt gratis!

Är du lärare eller fritidspedagog? Här hittar du verktyg och inspiration för friluftsdagar ute i naturen.

Gratis läromedel för grundskolan med 36 övningar om energi och hållbar utveckling! Dessutom faktablad, filmer och andra verktyg.