Åk 7-9: Upplev och lär i naturen

Här hittar du övningar för årskurs 7-9 med Naturen som klassrum. Övningarna har läroplanskopplingar och har testats av tusentals lärare.

Allemansrättens rättigheter och skyldigheter genom rollspel och flera sinnen för djupare kunskap.

Eleverna får träna på att skapa olika poetiska texter med inspiration från platsen och ”nuet”.

Skapa förutsättningar för diskussioner när det gäller allemansrätt, ansvar och existensberättigande.

Ge eleverna den viktiga kunskapen och respekten för kallt vatten och träna för säkerhets skull.

Stimulera förmågan att kommunicera på ett annat språk på ett lustfyllt sätt.

Med pinnar och måttband får eleverna öva sig på att lösa problem och göra uppskattningar.

Färdigheter att skapa ett skydd mot vind och regn för att tillgodose behovet av att hålla värmen.

Öka elevernas kunskap om kolning utifrån ett kemiskt, historiskt och teknologiskt perspektiv.

Matlagning ute ger kunskaper i friluftsteknik, allemansrätten, samarbete och gemenskap.

Att tälja ökar slöjdkunskapen och lär eleven att hantera en kniv på ett säkert sätt.

Kunskap om lerans historia, fördelar, nackdelar och utmaningar i samband med bränning.

Lär om livets uppkomst och utveckling genom lek och rörelse för att förkroppsliga evolutionen.

Utvecklingen i en damm ger kunskap om ekosystem, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Visar eleverna på ett lustfyllt sätt hur tungmetaller och gifter rör sig uppåt genom näringskedjan.

Låt eleverna undersöka närmiljöns vatten och upptäcka livet under ytan.