Kom igång-lektion: Naturfalken i skolan

Väck intresset för arbetet med arter genom dessa tre korta moment!

1. Saga: Den bortglömda blomman

Inled med att läsa sagan om hur förgätmigej fick sitt namn:

Den bortglömda blomman

Det finns en sorglig historia om förgätmigej. Den började en solig söndag i en liten tysk stad. En riddare i full rustning var ute på promenad med sin vackra dam. De spatserade över en bro och stannade på andra sidan floden för att beundra de blommande kastanjeträden. Då fick den vackra damen syn
på någonting himmelsblått som växte på en holme mitt i den forsande floden. Hon klappade förtjust i händerna och ropade:
”Åh så vackra blommor. Dom vill jag ha.”
”Ja visst, ja visst, kära du” svarade riddaren och började kasa nerför den branta kanten mot vattnet. Han vadade ut i floden medan hon stod lycklig och stolt och tittade på. Det blev djupare och djupare. Vattnet räckte honom nu till midjan. Rustningen var tung. Riddaren fortsatte. När han var framme ryckte han åt sig några av blommorna sedan sjönk han. Men innan han helt försvann, lyfte han upp armen med blommorna i handen för en sista hälsning. ”Förgät mig ej!”

I boken Leonard och draken av Sanna Töringe & Kristina Digman finns fler spännande mytologiska berättelser om arters namn.

2. Information till eleverna

Berätta för eleverna att de ska få ta diplom i artkunskap! Och att hela klassen kommer arbeta tillsammans och hjälpa varandra.

  • Eleverna ska nu få öva artnamn på olika roliga sätt, se Naturfalken i skolan och välj de ni vill arbeta med.
  • Arbetet avslutas med diplomtagning. Naturfalken har fyra olika diplom: Stenfalken, Pilgrimsfalken, Tornfalken och Jaktfalken. Stenfalken delas ut till klassen när de klarat 10 olika arter och Pilgrimsfalken 20 olika arter. En extra utmaning för de som vill är att lära sig namnet på 50 olika arter (alla som ingår i detta material plus två valfria arter) och få diplomet Tornfalken. Eller till och med 100 arter och få diplomet Jaktfalken.
  • Vid diplomtagning får eleverna hjälpa varandra genom att ge ledtrådar till att minnas artnamnet till exempel "Tänk på gul och sur" (citronfjäril). Förslag på ledtrådar finns i faktabladet.

3. Vad är en art? (och vilka arter känner vi till?)

Material: pennor och post-it lappar.

Skriv “Vad är en art?” på tavlan. Låt alla elever enskilt formulera sin idé till ett svar under en minut.

Låt eleverna diskutera sina formuleringar parvis.

Lät paren läsa upp sina formuleringar. Enas om en gemensam formulering och skriv den på tavlan. Låt gärna stå ett par dagar!

Ställ frågan ”Vilka arter känner ni till i området kring skolan?”
Skriv rubrikerna VÄXTER, DJUR och SVAMPAR i tre kolumner på tavlan.

Dela ut post-it lappar till eleverna parvis. Låt eleverna skriva de arter de kommer på, på en post-it lapp och gå fram till tavlan och sätta upp den under rätt rubrik. Bryt efter ett par minuter.

Diskutera ”kartläggningen” på tavlan.
• Vilka arter finns på flera lappar?
• Vem har lärt er namn på de arter ni känner till?
• Varför kan det vara viktigt att kunna namn på djur och växter?

Tips! Låt eleverna bläddra i flora och fauna, analoga eller digitala, och gå igenom tekniker för hur man söker och finner i dessa.

Vad är en art?

Världen är full av levande varelser som hoppar, flyger, simmar eller är alldeles stilla och kanske bara står och solar sig. Så gott som alla är unika – det finns ingen i hela världen som är precis likadan. Men de finns många som liknar varandra. Fågeln som sitter utanför mitt fönster och fågeln jag såg i parken i morse liknar varandra väldigt mycket; jag kallar dem båda för ”talgoxe”. Jag säger att de tillhör samma ”art”.

Artdatabanken

Nyckelord: djur, natur, artkunskap, arter, sagor, närmiljö, samarbetsövning, begrepp.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll