Naturskyddsföreningen i skolan

Quiz och lek

Här finns frågesporter och lekfulla övningar om djur och natur.

Tipsrundor

Sätt kunskaperna på prov med en tipspromenad!

tipsrunda, bin, oskarshamn, hamnen, frågesport, quiz

Tipsrunda om bin

Tio frågor om bin och deras livsmiljö. Passar mellanstadiet och uppåt.

Tipsrunda om allemansrätten

Tio frågor om våra rättigheter och skyldigheter i naturen. Passar mellanstadiet och uppåt.

naturfalken, tipsrunda, arter

Tipsrunda om arter

Frågor om åtta olika arter med fina bilder. Passar främst låg- och mellanstadiet.

Digitala quiz

Utmana varandra i ett digitalt quiz!

Quiz: Bin

Tolv frågor om bin och vad de äter och hur de lever.

Quiz: Växter och djur i trädgårdslandet

Femton frågor om växter och djur - gissa rätt sort med hjälp av bilder och påståenden.

kahoot, jord, quiz

Quiz: Jord

Tio frågor om det myllrande livet i jorden med bakterier, leddjur, svampar och andra mikroskopiska varelser.

Quiz: Arter i Sverige - del 1

Känner ni igen dessa tolv djur- och växtarter?

Quiz: Arter i Sverige - del 2

Fortsätt utmana varandras artkunskaper, här finns ytterligare tolv frågor!

kahoot, allemansrätten, allemansrätt, quiz, blåbär, frågesport

Quiz: Allemansrätten

Åtta frågor om våra rättigheter och skyldigheter i naturen.

Känn igen 8 bin!

Känner du igen dessa biarter i Sverige?

potatis, jord, odling, skörd

Öva begrepp: Jord

Öva 11 begrepp som har med jord att göra.

jorden, jordklot, earth, planet, energianvändning, energi, nasa, rymdfoto

Öva begrepp: Energi

Öva 10 begrepp som har med energi att göra.

Lekfulla övningar

Lek och lär med skojiga aktiviteter i och om naturen.

barn, bi, kostym, bi-leken
Bi-leken (F-3)

Aktiv rörelse-lek där eleverna är blommor, bin och fåglar.

lönn, löv, storlek, naturföremål
Liten, mindre, minst (F-3)

Träna på att använda jämförelseord för längd, storlek, tjocklek och vikt med hjälp av naturföremål.

abc, duk, lek, övning, utomhuspedagogik
ABC-duken (F-3)

Observera närmiljön och träna ord och kunskaper om arter!

barn, lek, springa, leka
(L)ekosystem (F-9)

En lek om utvecklingen i en damm och dess ekosystem.

Sagofika (4-6)

Här skapar eleverna en spontan saga tillsammans utifrån iakttagelser i naturen.

äng, blommor, vildblommor, ängsblommor
Sju sorters blommor F-6)

Lär in namnen på sju sorters vilda blommor. Här finns förslag på hur ni kan göra!

skolövning, lek, hemliga, bilden, naturföremål
Hemliga bilden (F-6)

Träna på att ge och att följa instruktioner och använda matematiska begrepp, mått och lägesord.

mandala, blommor, vårblommor,
Naturkonst (F-6)

Skapa fantasidjur, mandalas och andra mönster av naturföremål.

naturfalken, artbingo, skolgården, arter
Artbingo

Gå på artjakt på skolgården och spela artbingo. Färdig bingobricka och instruktioner finns här.

naturfalken, skola, artkort
Artkort

Lär er namnen på 48 olika arter med hjälp av artkorten och ledtrådar och fakta om varje art.

ordövning, koll, ord, ordkoll
Koll på orden (4-9)

Träna ord och begrepp om energi, klimat och hållbar utveckling med hjälp av ordkorten.

koll, orden, allemansrätt, bildmoln
Koll på orden - allemansrätten (4-9)

Träna ord och begrepp om allemansrätten med hjälp av ordkorten - inne eller ute!

textkort, skolträdgård, skolträdgården, växter, djur, ledtrådar, lek

Textkort: Gissa växter och djur

Läs upp ett kort i taget och låt en eller flera andra gissa växten eller djuret!

bildspel, växter, djur, skolträdgård, skolträdgården, lek

Gissa växter och djur

Gissa vilka tio växter och djur som döljer sig bakom ledtrådarna i bildspelet.

naturfalken, skola, lock, pock

Öva arter med lock och pock

Bildspel med ledtrådar där eleverna får gissa namnet på olika arter.