Naturskyddsföreningen i skolan

Skolträdgården - nytt material!

En buffé av material för små och stora skolarbeten om odling, ekosystem och biologisk mångfald.

Vill du ha information om vårt arbete i skolan? Anmäl dig här och få vårt skolnyhetsbrev.

Här hittar du övningar, faktablad, ordlistor och affischer om allt ifrån energi och ekosystemtjänster till havet, mat och hållbar utveckling.

Här hittar du mer information om våra projekt och samarbeten för att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling.

Redo för nya grepp i undervisningen? Här hittar du våra lärarfortbildningar i utomhuspedagogik!

Bortom fossilsamhället - nytt material!

En övning om klimatomställningen för högstadiet och gymnasiet. Utvecklad i samarbete med Lunds universitet.

Aktuellt Skola