Naturskyddsföreningen i skolan

Operation: Rädda bina!

Bina behöver hjälp! Skolklasser i alla årskurser kan göra insatser för att skapa fler boplatser och mer mat för en bi-vänligare miljö. Samtidigt kan ni bidra till viktig forskning om biologisk mångfald!

Vill du ha information om vårt arbete i skolan? Anmäl dig här och få vårt skolnyhetsbrev.

Här hittar du övningar, faktablad, ordlistor och affischer om allt ifrån energi och ekosystemtjänster till havet, mat och hållbar utveckling.

Här hittar du mer information om våra projekt och samarbeten för att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling.

Redo för nya grepp i undervisningen? Här hittar du våra lärarfortbildningar i utomhuspedagogik!

Aktuellt Skola