I samarbete med google

Möt de hotade svenska djuren i 3D

Artdöden är ett lika allvarligt hot som klimatkrisen, i Sverige finns tusentals rödlistade arter. I ett unikt samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Google Sverige kan du nu möta fem hotade svenska djur med hjälp av AR-teknik i din mobil.

fjällräv
Fjällräv, lodjur, mosshumla, östersjötumlare, Vitryggig hackspett, AR, 3D

Rödlistad, vad betyder det?

Djuren du kan möta i 3D är alla rödlistade och hotas på olika sätt av miljöförändringar, klimatförändringar eller mänsklig påverkan. Enbart i Sverige finns över 4 700 djur- och växtarter upptagna på Artdatabankens rödlista. Listan kategoriserar arterna efter deras bedömda tillstånd, status och risk att dö ut inom landets gränser.  

Akut hotad: arter som löper extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd.
Starkt hotad: arter som löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd.
Sårbar: arter som löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd.
Nära hotad: arter är nära att uppfylla kriterierna för “sårbar”.

Sök, möt och dela 3D-djuren så att fler får upp ögonen för dem.