Det här gör vi för de hotade djuren – och så här kan du hjälpa till

Arter dör i en allt snabbare takt och vi befinner oss i vad som brukar kallas jordens sjätte massutdöende. Just nu finns det tusentals rödlistade arter i Sverige, de djur vi tagit fram tillsammans med Google är bara fem exempel. Här har vi samlat tips på hur vi i Sverige kan bromsa hoten mot våra svenska arter.

Vi har ett sedan länge ett pågående projekt för den vitryggiga hackspetten och vi skapar uppmärksamhet kring pollinerande insekter. Vill du vara med och stötta de hotade arterna? Läs på om djuren, sprid kunskap och stöd vårt artbevarande arbete. 

Ett lodjur med sin lodjursunge.

Ge en gåva till vårt artbevarande arbete

Med din gåva kan vi fortsätta arbetet för att skydda våra hotade arter i Sverige.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll