Köp utsläppsrätter som företag

160 kr/utsläppsrätt (1 ton koldioxid)

I den summa som du betalar för en utsläppsrätt ingår själva utsläppsrätten som motsvarar ett ton koldioxid. Och – för att ytterligare öka nyttan med inköpet – ett bidrag till Naturskyddsföreningens klimatarbete på minst 100 kr. Det totala priset kan därför variera beroende på utsläppsrättens aktuella inköpspris.  

Vi säljer utsläppsrätter för att de ska "låsas in" och inte användas. Vi vill på det sättet bidra till att minska de tillåtna utsläppen.

När du genomfört ditt köp får du möjlighet att skriva ut ett värdebevis som du kan sprida på din arbetsplats eller visa dina kunder.