Köp utsläppsrätter som företag

Naturskyddsföreningen har sedan några år tillbaka köpt utsläppsrätter från det europeiska utsläppshandelssystemet ETS och sålt dessa vidare till privatpersoner och företag i form av en klimatgåva. I samband med att vi har sålt dem vidare har vi registrerat utsläppsrätterna som förbrukade för att på så sätt minska det totala utsläppsutrymmet i EU och därmed minska EU:s klimatpåverkan. Utöver priset för själva utsläppsrätten har vi tagit ut en extra avgift i form av en gåva som vi har använt till Naturskyddsföreningens klimatarbete.

EU:s utsläppshandelssystem har dock haft stora brister, och dras i dag med ett stort överskott av outnyttjade utsläppsrätter som har uppstått på grund av EU:s alltför lågt satta klimatmål. Det betyder att industrin har fått tillgång till mer utsläppsrätter än den behöver. Det pågår politiska förhandlingar i EU för att åtgärda problemen, men trots några viktiga framsteg lever systemet fortfarande inte upp till våra förväntningar. Vi har därför slutat förmedla utsläppsrätter, från och med 1 januari 2018.

Vill du eller ditt företag ge en gåva till klimatet får ni istället gärna ge ett bidrag direkt till Naturskyddsföreningens klimatarbete så att vi bland annat kan fortsätta arbeta intensivt för en tuffare klimatpolitik både i Sverige och EU.

>> Ge en gåva till Naturskyddsföreningens klimatarbete istället!
>> Läs vår FAQ om utsläppsrätter och beslutet att sluta sälja dem