Humlans år

De vilda bina är inte bara mycket viktiga för att vi ska få frukt och grönsaker, utan deras liv är minst lika fascinerande som de tama honungsbina. Här får vi följa humlorna humlornas liv från vårens första frukost till vintersömn.

Vi behöver bin för att överleva. Nu är det dags att ge tillbaka. Bli medlem och stöd vårt arbete för att bevara bina!

Våren: Livets viktigaste frukost

På våren, någon gång mellan mars och juni, vaknar de vilda bina från sin vinterdvala. Både hos humlor och solitära bin är det bara befruktade drottningar som övervintrat. Tidigt blommande träd som sälg, rönn, fruktträd och vårblommor är viktiga för de stora hungriga humledrottningarna. De behöver mycket energi för att orka hitta en bra boplats och lägga de första 10 till 20 äggen som ska bli en ny generation humlor i kolonin eller humlefamiljen.  

Senvår: Drottningen slutar flyga

När de första arbetarna kläckts är det deras tur att samla pollen och nektar till nästa omgång larver. Drottningen stannar nu i boet, lägger ägg och kontrollerar att arbetarhumlorna sköter sig. Alla arbetare är döttrar till samma drottning och de är alltså systrar. 

Nu blommar fler växter och arbetarhumlorna kan flyga upp till 2 kilometer för att hämta hem mat, men vanligtvis flyger de cirka 600 meter från boet.

Varning för snylthumlor

Snylthumlorna är som göken som lägger sina ägg hos andra småfåglar och låter dem föda upp ungarna. Snylthumlor samlar inte själva något pollen, utan lägger sina egna ägg inuti andra humlors bon, där den andra artens arbetare matar larverna när de kläckts. Det finns sex snylthumlearter i Sverige och de liknar den art som de snyltar på. 

Sommar: Satsning på drottningar

Någon gång under sommaren har kolonin blivit så stor och har samlat så mycket pollen och nektar att det räcker för att föda upp nya drottningar. Det görs genom att några av arbetarlarverna får extra mycket mat och kan växa sig större. Drottningen lägger även obefruktade ägg som utvecklas till hanar. 

Sensommar: Parningstid

När de nya drottningarna och hanarna är fullvuxna flyger de ut ur boet för att para sig. Olika humlor har olika parningsritualer. Vanligt är att humlehanarna flyger längs olika rutter genom naturen och placerar doftämnen på olika blommor och blad. Sedan flyger den samma rutt igen och spanar efter en drottning som lockats av doften. Direkt efter parningen söker drottningarna upp en plats för sin vinterdvala.

Under sensommaren äter drottningarna upp sig inför vinterdvalan och behöver därför god tillgång på blommor. 

Höst: Humlekolonin dör ut

När hanarna och drottningarna lämnar boet minskar aktiviteten i kolonin. Arbetarna och den gamla drottningen dör så småningom. Efter parningen dör också hanarna. Drottningarna söker efter en plats att övervintra på, gärna under mark i en inte alltför blöt sluttning eller vid en husgrund.

Vintern: Sover tills det är varmt igen 

Om drottningens energireserver var tillräckliga och övervintringsplatsen bra, kommer hon att vakna nästa vår för att försöka starta sin egen koloni. Hon kommer att vakna igen när hon känner att temperaturen i jorden runt omkring ökar och letar genast efter frukost.

Solitära biets år är annorlunda

Solitära bin och humlor har ett-åriga livscykler, medan honungsbiet med sina samhällen av flera tusen arbetare kan vara aktiva i många år. 

Den solitära bihonan samlar in allt pollen själv under vår och försommar. Sedan placerar hon maten bredvid de ägg hon lägger, ett ägg och en portion i varje kammare i en utvald hålighet. När äggen kläcks har larverna frukosten serverad. Larverna äter och förpuppar sig sedan. Färdiga solitära bin flyger ut under sommaren och söker mat och en partner. Under hösten dör sedan hanarna, medan honorna, likt humlorna, söker en plats för övervintring.

Rädda ett bi!

Vi behöver bin för att överleva. Nu är det dags att ge tillbaka. Bli medlem och stöd vårt arbete för att bevara bina!