Operation: Rädda bina

Bort med bekämpningsmedel som skadar bin

En tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. Trots det gynnar Sveriges skattesystem bekämpningsmedel som kan vara skadliga för bin. Var med och kämpa för bina du också!

natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Bli medlem i Sveriges största miljörörelse

Läget för vår planet är akut. Låt oss sätta press på makthavare och verka för en rättvis omställning. Det du gör idag formar morgondagen och tillsammans har vi kraft att förändra.​

Kalender

Aktuellt

Kvinna sitter på en bänk i ett odlingsställe

FOLKRÖRELSEN I FOKUS

Linda vill att fler ska odla lokalproducerade baljväxter  

Gråärt, svarta bönor och Gotlandslinser, antalet baljväxter som går att odla i Sverige är fler än vad många känner till. Linda Birkedal, ordförande för Naturskyddsföreningen i Skåne brinner för bönor och vill att fler ska odla och konsumera lokalproducerade och ekologiska baljväxter. 

Operation: Rädda bina

Video

Kaffe utan bi-smak?

Nä, så klart får du inte döda bin i kaffet. Men om du väljer ekologiskt bidrar du till ett jordbruk utan kemiska bekämpningsmedel. Det räddar liv på vilda bin och andra viktiga pollinatörer som är helt nödvändiga för vår matproduktion. En tredjedel av alla vildbiarter i Sverige håller på att försvinna. Men du kan göra skillnad. Välj ekologiskt!

29 apr, 2022
jordensmat, odling, trädgård, kompost, grönsaker, gröngödsling

Naturskyddsföreningen i skolan

Jordens mat

Upptäck nya lektioner om jord och mat för högstadiet och gymnasiet. Här får eleverna titta på matproduktion – från rymden och ända ner till det myllrande livet i jorden under våra fötter.

Vi arbetar för en hållbar framtid

Naturskyddsföreningen utgör en säker källa till fakta om miljö och natur för medier, makthavare och allmänhet. Vi ger tips på hållbar konsumtion,
och hur vi som medborgare kan agera tillsammans för en hållbar
framtid. Här kan du läsa om våra rapporter, vår miljömärkning Bra miljöval och om vår prisbelönade medlemstidning Sveriges Natur.

Tidningar, Sveriges Natur, omslag

Vår medlemstidning Sveriges Natur

Sveriges Natur är Naturskyddsföreningens medlemstidning. Tidningen görs enligt journalistiska principer av en oberoende redaktion.