Vad händer under ytan?

Storskaligt fiske skövlar skyddade havsområden. Var med och ställ krav på ansvariga politiker!

NYTT LÄSÅR!

Här hittar du som är lärare eller pedagog engagerande övningar om konsumtion, produktion, energi och hållbar utveckling.

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stå upp för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Världens ledare har enats om att skydda minst 10 procent av haven till 2020. Men vad innebär egentligen skyddet och görs det tillräckligt för att bromsa utvecklingen?

Storskaligt fiske skövlar skyddade havsområden. Var med och ställ krav på ansvariga politiker!

Regeringen ger sig in i frågan om de utsläppsökningar utbyggnaden av Preemraff innebär. Ett steg i helt riktning, men än är frågan inte helt avgjord. Vi sammanfattar vad som händer nu.