I samarbete med GOOGLE

Möt de hotade svenska djuren i 3D

Artdöden är ett lika allvarligt hot som klimatkrisen, i Sverige finns tusentals rödlistade arter. I ett unikt samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Google Sverige kan du nu möta fem hotade svenska djur med hjälp av AR-teknik i din mobil.

AR, skog, fjällräv

Kalender

barn, skog, svamp, korg, allemansrätten

Naturskyddsföreningen i skolan

Upptäck allemansrätten!

Finn fem fel, frågesporter och filmer. Här har vi samlat lekfulla aktiviteter för att lära om rättigheter och skyldigheter i naturen. Passar grundskola och fritidsverksamhet – men också vem som helst som vill fräscha upp minnet om Sveriges unika allemansrätt.

Middagskompassen

Video

Paul Svensson: Så kan du minska matsvinnet

Matsvinn påverkar både miljön och samhällsekonomin. I ett vanligt svenskt hushåll slängs nästan två kilo matavfall per person, varje vecka! 104 kilo per år. Här ger stjärnkocken Paul Svensson sina bästa tips för hur du kan minska matsvinnet och sluta slänga mat.

7 okt, 2021
Mat, konsumtion, biologisk mångfald, klimat, planet, jordbruk, matsvinn, Havet, fisk, laga mat.
naturskog,urskog,gammelskog,fjällen,naturskyddsfšreningen,landskap,skog

Stöd oss

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Läget för vår planet är akut. Men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet — tillsammans har vi kraft att förändra.

Naturkärlek från Syrien till Norrbotten – Hind Rizq har älskat naturen hela sitt liv och har mycket kunskap om den.

FOLKRÖRELSEN I FOKUS

Naturkärlek från Syrien till Norrbotten

Hind Rizq startade landets första natursnoksgrupp för arabisktalande familjer. "Jag vill sprida idéerna om hur vi ska skydda naturen till fler."

Vi arbetar för en hållbar framtid

Naturskyddsföreningen utgör en säker källa till fakta om miljö och
natur för medier, makthavare och allmänhet. Vi ger tips på hållbar konsumtion,
och hur vi som medborgare kan agera tillsammans för en hållbar
framtid. Här kan du läsa om våra rapporter, vår miljömärkning Bra miljöval och om vår prisbelönade medlemstidning Sveriges Natur.