Företagssamarbeten: EY

Naturskyddsföreningen ingick 2023 pro bono samarbete med EY i syfte att kartlägga den svenska marknaden för prydnadsväxter för trädgården/utomhusbruk. Fokus har varit att kartlägga de största aktörerna, leverantörskedjor samt ursprung för utvalda växter. Underlaget är en del av en rapport som släpps under våren 2024 kopplat till Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda bina.

Naturskyddsföreningen har tillsammans med revisions- och konsultföretaget EY tittat på dessa tre områden;

  • den svenska marknaden med avseende på produktion och försäljning av giftfria prydnadsväxter för trädgården
  • den europeiska marknaden med avseende på produktion och försäljning av giftfria prydnadsväxter för trädgården
  • Värdekedjan av prydnads- och trädgårdsväxter på den svenska marknaden

Mängden insekter minskar dramatiskt i världen och användningen av kemiska bekämpningsmedel har pekats ut som en av de viktigaste orsakerna till minskningen. I Tyskland, Danmark och England har ca. 60–80 procent av insekterna försvunnit under de senaste decennierna och mycket tyder på att läget är lika allvarligt i resten av Europa. I Sverige är en tredjedel av våra vilda biarter rödlistade och riskerar att utrotas.

För att främja insekterna och deras levnadsmiljöer har Naturskyddsföreningen bl. a. introducerat kampanjen Operation: Rädda bina. Tack vare en donation från en privatperson kunde Naturskyddsföreningen i samband med denna kampanj analysera bekämpningsmedel på plantor köpta i Sverige. Via analysen hittades många olika bekämpningsmedel varav flera är olagliga i Sverige (och EU) och som kan vara skadliga för insekter, människor och andra djur i vår omgivning.

Utifrån resultatet från den kemiska analysen vill Naturskyddsföreningen förstå vilka åtgärder som bör vidtas, samt var dessa åtgärder bör riktas, för att minska användningen av bekämpningsmedel på prydnads- och trädgårdsväxter som säljs i Sverige. Extra viktigt är att förhindra att förbjudna bekämpningsmedel sprids i vår miljö eftersom de kan vara mycket giftiga för våra bin. Naturskyddsföreningens rapport syftar till att sprida information till allmänheten och politiker och delge förbättringar till aktörer inom branschen.

Läs mer om EY Ripples här.

Kontakt

Caroline Goetze, enhetschef företag
Telefon: 08-702 65 96
E-post: caroline.goetze@naturskyddsforeningen.se

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll